Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Företagarnas framtidstro vänder uppåt

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, ökar med 4 enheter i mars och ligger nu på plus 4 jämfört med förra månadens notering på 0. I månadens undersökning ökar två av tre ekonomiska indikatorer. Arbetstiden ökar från minus 12 till minus 8 och omsättningen från minus 13 till minus 12. Samtidigt minskar likviditeten från minus 8 till minus 10. 

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar från 26 procent till 24 procent, samtidigt som andelen företagare som tror på en negativ utveckling minskar från 26 procent till 20 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling ökar med 9 enheter, från 45 procent till 54 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen företagare som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 4, vilket är en uppgång med 4 enheter från förra månaden.

– Företagarnas framtidstro vänder upp den här månaden, men det kan vara en falsk förhoppning då lågkonjunkturen väntas bli mer kännbar under våren i takt med ytterligare räntehöjningar från Riksbanken, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna att två av tre indikatorer ökar denna månad. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Arbetstiden ökar från minus 12 till minus 8, och omsättningen ökar från minus 13 till minus 12. Likviditeten minskar däremot från minus 8 till minus 10 jämfört med föregående månad.

– Likviditeten och omställningsförmågan låg bakom många egenföretagares motståndskraft under pandemin. Nu ser likviditeten ut att utmanas på riktigt när kostnaderna stiger och efterfrågan minskar. Utvecklingen under våren kommer vara avgörande för hur motståndskraftiga företagarna väntas vara under 2023, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

mar-23 feb-23 jan-23 dec-22 nov-21 okt-22 sep-22 aug-22 jul-22 jun-22 maj-22 apr-22
4 0 -7 -2 -1 1 8 7 -3 10 11 16

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 17 till 26 februari.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 december 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 3 533 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 123 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández