Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Finansinspektionens årliga beslut om pelare 2-krav och pelare 2-vägledning

Den 29 september 2023 erhöll SEB resultatet av Finansinspektionens årliga översyn och utvärdering av banken.

Finansinspektionen har fattat följande beslut om pelare 2-krav och pelare 2-vägledning för SEB på gruppnivå:

  • Ett särskilt kapitalbaskrav (P2R) på 2,3 procent, varav minst 1,6 procent ska uppfyllas med kärnprimärkapital (jämfört med ett P2R på 2,0 procent, varav minst 1,4 procent kärnprimärkapital i Finansinspektionens motsvarande beslut den 30 september 2022). Ökningen av P2R är framför allt hänförlig till ett temporärt påslag för den pågående översynen av IRK-modeller. Samtidigt flyttas riskviktsgolvet för kommersiella fastigheter från P2R till Pelare 1, vilket ökar det riskvägda exponeringsbeloppet (REA).
  • En pelare 2-vägledning (P2G) på 0,5 procent av gruppens totala riskvägda exponeringsmått respektive 0,5 procent av gruppens exponeringsmått för bruttosoliditet (jämfört med 1,0 procent respektive 0,45 procent i Finansinspektionens motsvarande beslut den 30 september 2022). Pelare 2-vägledningen ska uppfyllas med kärnprimärkapital.
  • De särskilda likviditetskraven för signifikanta valutor är oförändrade jämfört med 2022.

Beslutet gäller från och med 29 september 2023.

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 30 juni 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 172 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 271 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.