Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Boprisförväntningarna vänder upp i tron om räntetopp

SEB:s Boprisindikator ökar med 4 enheter i december, från 0 till plus 4. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 16 och minus 3 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntan om ett år sjunker med 0,26 procentenheter jämfört med föregående månad till 4,13 procent. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar från 6 procent till 7 procent. Det visar årets sista Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 33 procent, vilket är samma nivå som förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar med 4 enheter till 29 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 3 enheter till 26 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 4, vilket är en ökning med 4 enheter från förra månaden.

– Räntetoppen ger hushållens boprisförväntningar lite andrum den här månaden. Närmaste halvåret talar dock det mesta fortfarande för en nedåtpress för bostadspriserna vilket innebär att uppgången i förväntningar kan bli kortvarig, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer ligga på 4,13 procent om ett år 
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 4,13 procent. Det är en minskning med 0,26 procentenheter från föregående månad. 

– Efter drygt 18 månader sätter Riksbanken med största sannolikhet punkt för sitt ränteexperiment vilket får hushållen att justera ner sina ränteförväntningar. Blickar vi mot 2024 bör dock hushållen vara försiktiga med att räkna hem räntesänkningar för snabbt då en första sänkning väntas tidigast i september. Det kan dock dröja mer än så innan det syns i plånboken, säger Américo Fernández.

7 procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 1 enhet jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta minskar med 5 enheter från föregående månad till 25 procent. Andelen som har bunden ränta ökar med 4 enheter från föregående månad till 26 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta minskar med 2 enheter till 17 procent.

Boprisindikatorn stiger i majoriteten av regionerna 
Boprisindikatorn stiger i fyra regioner och sjunker i två. I Skåne ökar indikatorn med 21 enheter från minus 19 till plus 2. I Svealand utom Stockholm ökar indikatorn med 9 enheter från minus 7 till plus 2. I Norrland och Stockholm ökar indikatorn från 10 enheter med 6 respektive 2 enheter till plus 16 respektive plus 12. I Västra och Östra Götaland minskar indikatorn med 10 respektive 1 enhet från plus 7 till minus 3 respektive minus 2 till minus 3.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 27 november till 4 december. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

dec-23 nov-23 okt-23 sep-23 aug-23 jul-23 jun-23 maj-23 apr-23 mar-23 feb-23 jan-23
4 0 4 6 15 14 11 -7 -8 -9 -8 -21

 

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 30 september 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 134 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 194 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.