Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Boprisförväntningarna vänder ner inför hösten

SEB:s Boprisindikator minskar med 9 enheter i september, från plus 15 till plus 6. På regional nivå ligger indikatorn mellan 0 och plus 15 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år minskar från föregående månad och ligger nu på 3,99 procent, vilket är en nedgång med 0,02 procentenheter. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor minskar från 8 procent till 7 procent. Det visar månadens Boprisindikator. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 35 procent, vilket är en minskning med 6 enheter jämfört med förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser ökar med 3 enheter till 29 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 1 enhet till 24 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 6, vilket är en minskning med 9 enheter från förra månaden. 

– Länge har boprisförväntningarna trotsat den ekonomiska utvecklingen men till slut kom den väntade nedgången. Den här månaden verkar den ekonomiska verkligheten och ett kyligt mottagande av den stora visningshelgen fått hushållen att dämpa sin framtidstro något. I höst väntar en räntetopp, svajiga elpriser och fortsatt urholkade plånböcker vilket samlat talar för en dämpad men också osäker boprisutveckling, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer öka till 3,99 procent om ett år 
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,99 procent. Det är en minskning med 0,02 procentenheter från föregående månad. 

– Hushållen verkar ställa in sig på en räntetopp på 4 procent vilket innebär att den värsta ränteomställningen ligger bakom dem. Men det är för tidigt att ropa faran över. Många hushåll har aldrig tidigare upplevt dagens räntemiljö och kommer därför behöva ta höjd för det i sin privatekonomi och förbereda sig på att övervintra, säger Américo Fernández.

7 procent av hushållen planerar att binda räntan 
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 1 enhet jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta ligger kvar på samma nivå som föregående månad på 26 procent och andelen som har bunden ränta minskar med 1 enhet till 25 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta minskar med 2 enheter till 16 procent.

Boprisindikatorn sjunker i majoriteten av regionerna
Boprisindikatorn sjunker i fyra av regionerna, stiger i en och ligger kvar på samma nivå i en. I Västra Götaland minskar indikatorn med 23 enheter från plus 26 till plus 3 och i Stockholm minskar indikatorn med 10 enheter från plus 18 till plus 8. I Skåne och Svealand utom Stockholm minskar indikatorn med 8 respektive 7 enheter från plus 18 till plus 10 respektive plus 15 till plus 8. I Östra Götaland ligger indikatorn kvar på 0 enheter medan den stiger med 5 enheter i Norrland, från plus 10 till plus 15. 

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 29 augusti till 5 september. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

sep-23 aug-23 jul-23 jun-23 maj-23 apr-23 mar-23 feb-23 jan-23 dec-22 nov-21 okt-22 sep-22
6 15 14 11 -7 -8 -9 -8 -21 -36 - 33 -35 -40

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 30 juni 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 172 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 271 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.