Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Boprisförväntningarna fortsätter att sjunka

SEB:s Boprisindikator minskar med 2 enheter i oktober, från plus 6 till plus 4. På regional nivå ligger indikatorn mellan minus 9 och plus 11 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år ökar från föregående månad och ligger nu på 4,39 procent, vilket är en uppgång med 0,40 procentenheter. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar från 7 procent till 10 procent. Det visar månadens Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 34 procent, vilket är en minskning med 1 enhet jämfört med förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser ökar med 1 enhet till 30 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 1 enhet till 25 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 4, vilket är en minskning med 2 enheter från förra månaden.

– Ytterligare en räntehöjning från Riksbanken, en fortsatt svag köpkraft och nu ökad turbulens på börsen talar samlat för hushållens något mer reserverade syn på bostadsmarknaden. I andra vågskålen ligger en stabil arbetsmarknad som sannolikt håller tillbaka nedgången något. Dragkampen ser inte ut att upphöra i närtid vilket innebär att bostadsmarknaden kommer prövas ytterligare under hösten, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer öka till 4,39 procent om ett år 
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 4,39 procent. Det är en ökning med 0,40 procentenheter från föregående månad. 

– Hushållen tror inte räntetoppen är nådd och ställer nu in sig på kärvare tider vilket ändå får ses som ett betryggande besked inför en oviss vinter. Skulle de få rätt i sin prognos innebär det att räntekostnaderna för en genomsnittlig bolåntagare kan stiga med 1 000 kronor mer i månaden. I kombination med senaste tidens stigande långräntor bör utgångspunkten för de flesta vara att det tuffa ränteläget kommer hålla i sig längre än väntat, säger Américo Fernández.

10 procent av hushållen planerar att binda räntan 
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 10 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 3 enheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta ökar med 4 enheter från föregående månad till 30 procent och andelen som har bunden ränta minskar med 3 enheter till 22 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta ökar med 2 enheter till 18 procent.

Boprisindikatorn sjunker i majoriteten av regionerna
Boprisindikatorn sjunker i fyra av regionerna och stiger i två regioner. I Norrland minskar indikatorn med 17 enheter från plus 15 till minus 2. I Östra Götaland och Västra Götaland minskar indikatorn med 9 respektive 3 enheter från 0 till minus 9 respektive plus 3 till 0. I Skåne minskar indikatorn med 1 enhet från plus 10 till plus 9. I Stockholm stiger indikatorn med 3 enheter från plus 8 till plus 11 och i Svealand utom Stockholm stiger indikatorn med 1 enhet från plus 8 till plus 9.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 26 september till 3 oktober. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.
 

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna: 

okt-23 sep-23 aug-23 jul-23 jun-23 maj-23 apr-23 mar-23 feb-23 jan-23 dec-22 nov-21 okt-22
4 6 15 14 11 -7 -8 -9 -8 -21 -36 - 33 -35

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 30 juni 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 172 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 271 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.