Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Boprisförväntningarna fortsätter återhämta sig

SEB:s Boprisindikator ökar med 13 enheter i februari, från minus 21 till minus 8. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 1 och minus 28 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år minskar från föregående månad och ligger nu på 3,08 procent, vilket är en nedgång med 0,11 procentenheter. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor minskar jämfört med förra månaden och ligger på 8 procent. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 33 procent, en ökning med 5 enheter jämfört med förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 41 procent, en minskning med 8 enheter från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 4 enheter till 19 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 8, vilket är en ökning med 13 enheter från förra månaden.

– Var tredje hushåll förväntar sig den här månaden att vändningen på bostadsmarknaden är nära. I ljuset av Riksbankens tydliga signaler om att fler räntehöjningar ligger i korten och med en inflation som ännu inte toppat kan den förväntansbilden se sig utmanad. Det mesta talar fortfarande för att bostadspriserna har en bit kvar till botten innan vi kan se en successiv återhämtning för bostadsrätter medan villapriser kan dröja något, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer att öka till 3,08 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,08 procent. Det är en minskning med 0,11 procentenheter från föregående månad. Mätperioden avslutades innan Riksbankens senaste räntebesked.

– Hushållen justerade ner sina ränteförväntningar innan Riksbankens besked. Det är en förändring som snabbt kan komma att reverseras igen efter beskedet om att räntetoppen ännu inte är nådd och att ytterligare en eller två räntehöjningar kan komma till våren. I det korta perspektivet kommer det pressa upp bolåneräntorna ytterligare, vilket kan sätta käppar i hjulen för återhämtningen i boprisförväntningar som vi sett de senaste månaderna, säger Américo Fernández.

8 procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 1 enhet jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta ökar med 2 enheter till 22 procent jämfört med förra månaden. Andelen som uppger att de har bunden ränta minskar med 3 enheter till 30 procent jämfört med föregående månad. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 17 procent.

Boprisindikatorn stiger i nästan alla regioner
Boprisindikatorn stiger i alla regioner utom en. I Svealand utom Stockholm stiger indikatorn med 25 enheter från minus 33 till minus 8. I Stockholm stiger indikatorn med 21 enheter från minus 20 till plus 1. I Norrland och Västra Götaland stiger indikatorn med 15 enheter vardera, från minus 15 respektive minus 22 till 0 respektive minus 7. I Östra Götaland stiger indikatorn med 1 enhet från minus 14 till minus 13.  Skåne är den enda region där indikatorn sjunker denna månad, och den minskar med 10 enheter från minus 18 till minus 28.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 31 januari till 7 februari. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

feb-23 jan-23 dec-22 nov-21 okt-22 sep-22 aug-22 jul-22 jun-22 maj-22 apr-22 mar-22 feb-22
-8 -21 -36 - 33 -35 -40 -42 -27 -16 18 39 29 45

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 december 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 3 533 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 123 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández