Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Avvaktande framtidstro bland Sveriges egenföretagare

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, minskar med 4 enheter i april och ligger nu på noll. I undersökningen ökar samtliga tre ekonomiska indikatorer. Omsättningen stiger från minus 12 till minus 5, arbetstiden från minus 8 till plus 1, och likviditeten från minus 10 till plus 1.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar från 24 procent till 22 procent, medan andelen som tror på en negativ utveckling ökar från 20 procent till 22 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling ligger kvar på 54 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på noll, vilket är en nedgång med 4 enheter från förra månaden.

– Egenföretagare är en heterogen grupp vilket den här månaden återspeglas genom ett dött lopp mellan de som är optimistiska och pessimistiska kring framtiden. Den stora räntekänslighet som finns bland hushållen ser inte ut att påverka företagarna i samma utsträckning, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, stiger samtliga indikatorer denna månad och två är positiva. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Omsättningen ökar från minus 12 till minus 5, arbetstiden från minus 8 till plus 1, och likviditeten från minus 10 till plus 1.

– Trots att de ekonomiska indikatorerna utvecklas i rätt riktning den här månaden fortsätter den relativt låga nivån på likviditeten att oroa. För många egenföretagare är privatekonomin sammankopplad med företagsekonomin, vilket innebär att likviditeten spelar en avgörande roll när det ekonomiska läget väntas bli värre innan det blir bättre, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

apr-23 mar-23 feb-23 jan-23 dec-22 nov-21 okt-22 sep-22 aug-22 jul-22 jun-22 maj-22
0 4 0 -7 -2 -1 1 8 7 -3 10 11

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 17 till 27 mars.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 december 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 3 533 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 123 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández