Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Återhämtningen i boprisförväntningarna stannar av

SEB:s Boprisindikator minskar med 1 enhet i mars, från minus 8 till minus 9. På regional nivå ligger indikatorn mellan minus 1 och minus 19 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år ökar från föregående månad och ligger nu på 3,76 procent, vilket är en uppgång med 0,68 procentenheter. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar jämfört med förra månaden och ligger nu på 11 procent.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 31 procent, vilket är en minskning med 2 enheter jämfört med förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar samtidigt med 1 enhet till 40 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 3 enheter till 22 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 9, vilket är en minskning med 1 enhet från förra månaden.

– I ljuset av Riksbankens senaste räntehöjning och tydliga signaler om att fler höjningar står för dörren är det ganska väntat att återhämtningen i hushållens boprisförväntningar stannar av den här månaden. Bostadsmarknaden har överraskat tidigare men i nuläget talar det mesta för att återhämtningen kommer dröja ett tag, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer öka till 3,76 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,76 procent. Det är en ökning med 0,68 procentenheter från föregående månad.

– Hushållens ränteförväntningar är nu på den högsta nivån sedan hösten 2008. Det är en räntebild som återspeglar Riksbankens signaler om fler höjningar av styrräntan framöver, vilket kommer att pressa upp bolåneräntorna ytterligare under det närmaste halvåret. Många hushåll har rörliga bolåneräntor, vilket innebär att kommande höjningar väntas få ett ganska stort privatekonomiskt genomslag, säger Américo Fernández.

11 procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 11 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 3 enheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta ökar med 2 enheter till 24 procent medan andelen som har bunden ränta minskar med 1 enhet till 29 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta ökar med 1 enhet till 18 procent.

Boprisindikatorn sjunker i nästan alla regioner
Boprisindikatorn sjunker i majoriteten av regionerna den här månaden. I Östra Götaland sjunker indikatorn från minus 13 till minus 19. I Svealand utom Stockholm sjunker indikatorn från minus 8 till minus 13 och i Norrland sjunker den från 0 till minus 12. I Stockholm sjunker indikatorn från plus 1 till minus 1. I Västra Götaland ligger indikatorn oförändrad på minus 7 medan den i Skåne stiger från minus 28 till minus 19.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 28 februari till 7 mars. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

mar-23 feb-23 jan-23 dec-22 nov-21 okt-22 sep-22 aug-22 jul-22 jun-22 maj-22 apr-22 mar-22
-9 -8 -21 -36 - 33 -35 -40 -42 -27 -16 18 39 29

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 december 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 3 533 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 123 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández