Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Välkommen till SEB:s årsstämma den 22 mars 2022

Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) håller årsstämma tisdagen 22 mars 2022, kl. 13.00 i Konserthuset vid Hötorget i Stockholm.

Med tanke på den fortsatta smittspridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning, i enlighet med föreskrifterna i SEB:s bolagsordning. Det kommer också finnas möjlighet att följa stämman online på SEB:s webbplats sebgroup.com/sv, dock utan möjlighet att rösta eller ställa frågor. Utöver möjligheten att ställa frågor på årsstämman, kommer aktieägarna även ha möjlighet att ställa frågor skriftligen. Dessa ska vara SEB tillhanda senast den 12 mars 2022, och kommer att besvaras på sebgroup.com/sv. På grund av den fortsatta smittspridningen kommer det i Konserthuset enbart bjudas på enklare förtäring och det blir inget mingel med SEB:s ledning innan stämman eller några gåvor till aktieägarna.

På dagordningen för årsstämman finns bland annat styrelsens förslag till en ordinarie utdelning om 6:00 kronor per A och C aktie för 2021 samt val av styrelse. Valberedningen föreslår omval av Marcus Wallenberg, Signhild Arnegård Hansen, Anne-Catherine Berner, Winnie Fok, Sven Nyman, Lars Ottersgård, Jesper Ovesen, Helena Saxon och Johan Torgeby, samt nyval av Jacob Aarup-Andersen.

Kallelsen till årsstämman och valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på sebgroup.com/sv och på bankens huvudkontor på Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm. Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 22 februari 2022. En annons om kallelsen införs i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri den 22 februari 2022.

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, Chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Presskontakt:
Frank Hojem, Kommunikationschef
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 682 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv