Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Svenskarna planerar att öka sitt sparande och minska konsumtionen

Skål med pengar

SEB lanserar idag den nya undersökningen Sparkollen för att bättre förstå hur svenskarna sparar. Sparkollen tar tempen på om hushållen planerar att öka eller minska sitt sparande kommande sex månader samt fångar upp det månatliga sparandet och utvecklingen i konsumtion. Tillsammans kommer dessa indikatorer att ge en snabb fingervisning om hushållens privatekonomiska ställning och riktningen i svenskarnas sparande. Under första kvartalet 2022 ligger Sparkollen på 14 enheter, vilket visar att hushållen planerar att öka sitt sparande det kommande halvåret. Det genomsnittliga månadssparandet under perioden var 5 304 kronor och spararna planerar att minska sin konsumtion de närmaste sex månaderna. 

Andelen hushåll som planerar att spara mer de kommande sex månaderna jämfört med det senaste halvåret är i SEB:s första Sparkollen 24 procent. Andelen som planerar att spara mindre uppgår till 10 procent, medan andelen som inte planerar några förändringar ligger på 59 procent. Sparkollen är skillnaden mellan andelen som planerar att öka sitt sparande och andelen som planerar att minska sitt sparande. Sparkollen ligger i denna mätning på 14 enheter, vilket visar att hushållen planerar att utöka sitt sparande det kommande halvåret.

– I den första Sparkollen uppger var fjärde svensk att de planerar att spara mer det kommande halvåret. Under våren har det haglat från de privatekonomiska orosmolnen och i orostider är det naturligt att hushåll bygger upp ekonomiska krockkuddar. Ett tecken på att det framförallt är trygghetssparande som ligger högst på listan är att nästan varannan sparkrona går direkt in på sparkontot, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållens genomsnittliga månadssparande
81 procent av svenskarna har ett månadssparande. Det genomsnittliga sparbeloppet ligger på 5 304 kronor per månad. Under första kvartalet fördelade hushållen en genomsnittlig sparad hundralapp med 42 kronor på sparkonto, 19 kronor i fonder, 19 kronor i pensionssparande, 9 kronor i amortering, 8 kronor i aktier och 3 kronor på annat sätt. Undersökningen visar även att sparkvoten, det vill säga sparbeloppet i förhållande till inkomst, ligger på 14 procent.

– Att närmare 8 av 10 svenskar månadssparar visar på att vi har en stark sparkultur i Sverige. Ett månadsspararande på i genomsnitt 5 304 kronor är ett riktigt styrkebesked när det kommer till hushållens motståndskraft inför en period av hög inflation och ett stigande ränteklimat, säger Américo Fernández.

Hushållen planerar att minska sin konsumtion
Sparkollen undersöker även om hushållen planerar att konsumera mer eller mindre under det kommande halvåret jämfört med de senaste sex månaderna. Också denna indikator mäts som ett balansmått. Andelen som planerar att konsumera mindre uppgår till 28 procent medan andelen som planerar att konsumera mer uppgår till 12 procent. 55 procent planerar att konsumera lika mycket som man gjort under de senaste sex månaderna. Under första kvartalet ligger indikatorn på -16, vilket innebär att svenska hushåll planerar att sänka sin konsumtion det närmaste halvåret.

– Höga elräkningar och stigande driv- och livsmedelspriser i kombination med högre bolåneräntor gröper ur hushållens plånböcker. Att så många som drygt var fjärde person planerar att dra ner sin konsumtion de närmaste sex månaderna riskerar att få svensk ekonomi att tappa fart, en utveckling som gör Riksbankens balansakt mellan att höja reporäntan eller hålla den oförändrad ännu svårare, säger Américo Fernández.

Demoskop genomför varje kvartal undersökningen Sparkollen på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 2 000 webbintervjuer om svenska hushålls syn på sitt sparande. Undersökningen genomfördes under perioden 1 till 15 mars 2022.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Susanne Eliasson, Senior privatekonomisk analytiker
070-763 6588
susanne.eliasson@seb.se

Amie Berglund, Privatekonomisk analytiker och ansvarig för sammanställningen av Sparkollen
070-739 4151
amie.berglund@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 82 43
niklas.x.magnusson@seb.se 

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 682 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv