Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Svenskarna drar ner på sparandet i väntan på tuffare tider

SEB:s Sparkollen, som tar tempen på om hushållen planerar att öka eller minska sitt sparande under det närmaste halvåret, sjönk under andra kvartalet från 14 enheter till 9 enheter. Det genomsnittliga månadssparandet under perioden var 5 654 kronor, och spararna planerar att minska sin konsumtion de närmaste sex månaderna.

Sparkollen
Andelen hushåll som planerar att spara mer de kommande sex månaderna jämfört med senaste halvåret har minskat från föregående kvartal med 2 enheter, från 24 till 22 procent. Andelen som planerar att spara mindre har ökat från 10 till 13 procent medan andelen som inte planerar några förändringar ligger kvar på 59 procent. Sparkollen är skillnaden mellan andelen som planerar att öka sitt sparande och andelen som planerar att minska sitt sparande. Sparkollen ligger i denna mätning på 9 enheter, en minskning med 5 enheter, vilket innebär att det är färre hushåll som planerar att utöka sitt sparande det närmaste halvåret.

– Den allt tuffare ekonomiska vardagen börjar hinna ikapp hushållen. Allt fler planerar att dra ner på sitt sparande de kommande sex månaderna. Det är en väntad utveckling i tider där uppemot var fjärde svensk uppger att utgifterna överstiger inkomsterna, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen sparar i genomsnitt 5 654 kronor per månad
91 procent av svenskarna har ett månadssparande. Det genomsnittliga sparbeloppet ligger på 5 654 kronor per månad. Under andra kvartalet fördelade hushållen en genomsnittlig sparad hundralapp med 37 kronor på sparkonto, 21 kronor i amortering, 16 kronor i fonder, 14 kronor i aktier, 9 kronor i pensionssparande och 4 kronor på annat sätt.

Hushållen planerar att minska sin konsumtion
Sparkollen undersöker även om hushållen planerar att konsumera mer eller mindre under det kommande halvåret jämfört med de senaste sex månaderna. Också denna indikator mäts som ett balansmått. Andelen som planerar att konsumera mindre uppgår till 29 procent, 1 enhet mer än föregående kvartal. Andelen som planerar att konsumera mer ökade med två enheter från 12 till 14 procent. 51 procent planerar att konsumera lika mycket som man gjort under de senaste sex månaderna, vilket är en minskning med 4 enheter. Under andra kvartalet ligger indikatorn på minus 15, vilket är en enhet högre än föregående kvartal.

– Under våren har inflationen fortsatt att överraska på uppsidan och nått den högsta nivån sedan 1991. När notan för matkasse, hushållsel, tankning och bolån blir allt högre är det naturligt att hushållen drar åt svångremmen och minskar konsumtionen, säger Américo Fernández.

Sparkollen

Kv2 -22 Kv1 -22
9 14

Demoskop genomför varje kvartal undersökningen Sparkollen på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 2 000 webbintervjuer om svenska hushålls syn på sitt sparande. Undersökningen genomfördes under perioden 1 till 16 juni.


För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Amie Berglund, Privatekonomisk analytiker och ansvarig för sammanställningen av Sparkollen
070-739 4151
amie.berglund@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 82 43
niklas.x.magnusson@seb.se 

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 000 medarbetare. Den 31 mars 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 3 766 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 432 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández