Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Svenskarna drar i handbromsen inför hösten

SEB:s undersökning Sparkollen, som tar tempen på om hushållen planerar att öka eller minska sitt sparande närmaste halvåret, sjönk under tredje kvartalet från 9 enheter till 3 enheter. Det genomsnittliga månadssparandet under perioden var 5 814 kronor. Samtidigt planerar spararna att kraftigt minska sin konsumtion de närmaste sex månaderna.

Sparkollen
Andelen hushåll som planerar att spara mer under de kommande sex månaderna, jämfört med det senaste halvåret, minskade från 22 procent föregående kvartal till 20 procent i tredje kvartalet. Samtidigt ökade andelen hushåll som planerar att spara mindre, från 13 procent till 17 procent. Andelen som inte planerar några förändringar minskade från 59 procent till 55 procent. Sparkollen är skillnaden mellan andelen som planerar att öka sitt sparande och andelen som planerar att minska sitt sparande. Sparkollen ligger i denna mätning på 3 enheter, vilket är en minskning med 6 enheter. 

– Sparkollen börjar närma sig nollstrecket, vilket enkelt uttryckt innebär att det nästan är lika många som planerar att öka respektive minska sitt sparande. En tydlig majoritet av hushållen har en ganska avvaktande inställning till sparande det närmaste halvåret, vilket är en naturlig utveckling när plånboken behöver prioritera matkasse, elräkning och räntekostnader, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen sparar i genomsnitt 5 814 kronor per månad
86 procent av svenskarna hade ett månadssparande under det tredje kvartalet, vilket är en minskning med 5 enheter jämfört med föregående kvartal. Det genomsnittliga sparbeloppet ligger på 5 814 kronor per månad. Under kvartalet omfördelade hushållen sparandet från aktier till övriga sparkategorier. En genomsnittlig sparad hundralapp fördelas på 37 kronor på sparkonto, 21 kronor i amortering, 17 kronor i fonder, 11 kronor i aktier, 9 kronor i pensionssparande och 5 kronor på annat sätt.

Hushållen planerar att minska sin konsumtion

Sparkollen undersöker även om hushållen planerar att konsumera mer eller mindre under det kommande halvåret jämfört med de senaste sex månaderna. Också denna indikator mäts som ett balansmått. Andelen hushåll som planerar att konsumera mindre uppgår nu till 46 procent, vilket är 17 enheter mer än föregående kvartal. Andelen som planerar att konsumera mer minskade samtidigt med 8 enheter, från 14 till 6 procent. 42 procent av hushållen planerar att konsumera lika mycket som man gjort under de senaste sex månaderna, vilket är en minskning med 9 enheter. Under det tredje kvartalet ligger indikatorn på minus 40, vilket är en nedgång med 25 enheter jämfört med föregående kvartal.

– Efter nästan nio månader av stadigt urholkade plånböcker uppger nu hushållen att en kraftig neddragning av konsumtionen ligger i planerna det närmaste halvåret. Det är en dyster konjunktursignal för svensk ekonomi men samtidigt en utveckling som bör välkomnas av Riksbanken, som försöker att stävja inflationen med hjälp av räntehöjningar, säger Américo Fernández.

Sparkollen

Kv3 -22 Kv2 -22 Kv1 -22
3 9 14

Demoskop genomför varje kvartal undersökningen Sparkollen på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 2 000 webbintervjuer om svenska hushålls syn på sitt sparande. Undersökningen genomfördes under perioden 1 till 15 september 2022.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Amie Berglund, Privatekonomisk analytiker och ansvarig för sammanställningen av Sparkollen
070-739 4151
amie.berglund@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 82 43
niklas.x.magnusson@seb.se 

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 000 medarbetare. Den 30 juni 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 113 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 100 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández