Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Splittrad framtidstro inför hösten

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, ökar med 1 enhet från förra månadens notering på plus 7, till plus 8 enheter. I månadens undersökning ökar två av de tre ekonomiska indikatorerna. Omsättningen ökar från minus 4 till minus 2, arbetstiden från minus 9 till plus 6 medan likviditeten minskar från plus 3 till 0. Det visar månadens företagarindikator.

Företagarindikator

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar från 25 procent till 29 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar med 3 enheter från 18 till 21 procent, medan andelen som tror på oförändrad utveckling minskar med 6 enheter från 54 till 48 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 8 enheter vilket är en uppgång med 1 enhet från förra månaden.

- Hösten för med sig ett tuffare ekonomiskt klimat men slår inte igenom fullt ut hos alla. Den här månaden ser vi en allt tydligare splittring i olika företagares framtidssyn. De som verkar inom jordbruk, bygg och reparation utmanas i större utsträckning av höga el- och drivmedelspriser och är därmed betydligt mer pessimistiska. Företagare inom ekonomi och juridik har en mer optimistisk framtidssyn, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer

På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna att två av tre indikatorer ökar och en minskar denna månad. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Omsättningen ökar från minus 4 till minus 2, arbetstiden från minus 9 till plus 6 och likviditeten från plus 3 till 0 jämfört med föregående månad.

- Företagare växlar upp arbetstiden efter semestern men likviteten hänger inte riktigt med. När egenföretagare får se sin privatekonomi urholkas är det oundvikligt att det förr eller senare också slår på verksamhetens likviditet. Företagare bör ställa in sig på att det kan bli tuffare innan det blir bättre, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

sep-22 aug-22 jul-22 jun-22 maj-22 apr-22 mar-22 feb-22 jan-22 dec-21 nov-21 okt-21
8 7 -3 10 11 16 14 10 12 17 18 19

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och UNQUO, som är en finansiell tjänst utvecklad av bankens innovationsstudio SEBx för att göra livet som egenföretagare enklare. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 18 till 28 augusti.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 000 medarbetare. Den 30 juni 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 113 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 100 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández, Privatekonom, SEB
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández