Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2021

Hushållens förmögenhet passerar 29 000 miljarder kronor

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter ökade under det fjärde kvartalet 2021. Uppgången beror framförallt på starka finansiella marknader medan bostadspriserna hade en svagare utveckling under årets sista kvartal. Samtidigt uppvisade hushållen ännu en ny topp- och bottennotering vad gäller skuldkvoten. Det visar SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2021.

Hushållens nettoförmögenhet ökade under det fjärde kvartalet med 1 180 miljarder kronor (5,2 procent) och uppgick vid utgången av kvartalet till 24 026 miljarder kronor – en ny toppnotering. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg med 1 267 miljarder kronor till 29 056 miljarder kronor. Den största orsaken till uppgången är kraftigt stigande aktietillgångar (8,7 procent). Hushållens nysparande uppgick till 135 miljarder kronor, vilket gör 2021 till ett år med rekordhögt nysparande på drygt 660 miljarder kronor.

– Hushållen kan skriva in ytterligare ett rekordstarkt förmögenhetsår i historieböckerna. Aldrig tidigare har de nysparat så mycket som under 2021. Samtidigt fortsatte medvinden på börsen under årets sista kvartal, vilket fick hushållens samlade förmögenhet att närma sig nivåer som mer än femdubblar storleken på den svenska ekonomin, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

– Efter Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari är osäkerheten stor. Det som händer nu är en tragedi som först och främst innebär stort mänskligt lidande för det ukrainska folket. Det har också stor inverkan på världsekonomin och de finansiella marknaderna, vilket i sin tur kommer att påverka hushållens sparande och förmögenhet – en utveckling som kommer att återspeglas i Sparbarometern för det första kvartalet 2022, säger Américo Fernández.

Hushållens skulder
Under det fjärde kvartalet ökade hushållens skulder med 87 miljarder kronor (1,8 procent). Det är en högre ökningstakt än föregående kvartal (1,6 procent) och även högre än den genomsnittliga ökningstakten för de tio senaste åren (1,4 procent). På årsbasis steg ökningstakten (6,9 procent) för tionde kvartalet i rad från bottennivån på runt 5,1 procent. Bostadslånen ökade med 1,9 procent samtidigt som övriga lån ökade med 1,1 procent. Konsumtionslånen ökade med 1,7 procent och studielånen med 1,5 procent. Bostadslånen står för nästan 80 procent av hushållens samlade skulder.

– Efter en lång period av extremt låga räntor och stigande bostadspriser har hushållens skulder växt till att motsvara mer än fyra gånger den svenska statsskulden. Om nu ett stigande ränteklimat står för dörren blir den naturliga frågan hur det kommer att påverka hushållens skuldutveckling och boendeekonomi. Det blir en fråga att följa i kommande mätningar av Sparbarometern, säger Américo Fernández.
 

Kv4 2021 Miljarder kronor*
Ingående värde 27 789
Förändring räntetillgångar +157
Förändring aktietillgångar +878
Förändring fastighetstillgångar +238
      Varav nysparande +135
Utgående värde 29 056
Skulder -5 031
Nettotillgångar 24 026

*Avrundade siffror vilket kan bidra till differens i summering av tabell

Fördelning av hushållens tillgångar Miljarder kronor Förändring i procent
Förändring räntetillgångar 5 313 +3,0
Förändring aktietillgångar 10 971 +8,7
Förändring fastighetstillgångar 12 773 +1,9

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Susanne Eliasson, Senior privatekonomisk analytiker
070-763 6588
susanne.eliasson@seb.se

Amie Berglund, Privatekonomisk analytiker och ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern
070-739 4151
amie.berglund@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 82 43
niklas.x.magnusson@seb.se 

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 682 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv

Américo Fernández, Privatekonom, SEB
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández