Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB sponsrar professur i entreprenörskap och familjeföretagande på Handelshögskolan

William Paus, Lars Strannegård och Mattias Nordqvist
William Paus, Lars Strannegård och Mattias Nordqvist

Genom ett sponsorskap från SEB inrättar Handelshögskolan i Stockholm nu en ny professur i entreprenörskap och familjeföretagande och lägger grunden för ett forskningscentrum kopplat till professuren. Detta kommer möjliggöra för Handelshögskolan att bredda sin forskning och utbildningsförmåga inom området familjeföretagande, som spelar en viktig roll för såväl entreprenörskap och innovation som för ekonomisk och social utveckling.     

Som en del av sponsorskapet kommer SEB att bidra med 6 miljoner kronor per år under en period av fem år, med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år. Detta kommer att skapa grunden för Handelshögskolans nya center, vilket kommer att ledas av den nyligen inrättade professuren i entreprenörskap och familjeföretagande. Centret kommer att fokusera på tre sammanlänkade områden relaterat till familjeföretagande i Norden: innovation och entreprenörskap, ägande och styrning, samt filantropi och så kallade påverkansinvesteringar.

– Ända sedan SEB grundades för mer än 165 år sedan har vi stöttat entreprenörer och familjeföretag att utvecklas, uppfinna, växa och expandera i världen – det är en del av vårt DNA. Vi är därför väldigt stolta och glada över att kunna stödja Handelshögskolan att vidareutveckla och bredda sin forskning och utbildning inom detta område. Det kommer att vara till stor nytta för familjeföretag och företagsfamiljer, de organisationer som stöttar dem, samt de samhällen i vilka de verkar, säger William Paus, som är chef för SEB:s division Private Wealth Management & Family Office.

Handelshögskolan är en privat institution som delvis finansieras genom partnerskap med näringslivet. Familjen Wallenberg, som grundade SEB 1856 och fortfarande är bankens största aktieägare genom Investor AB och familjens stiftelser, har stöttat Handelshögskolan sedan den grundades 1909. Detta efter att ett antal framstående affärsmän, med K. A. Wallenberg och Olof A. Söderberg i spetsen, engagerade sig i idén att finansiera en privat handelshögskola. Familjerna Wallenberg och Söderberg har fortsatt att stödja skolan, tillsammans med andra företagarfamiljer som har anslutit genom åren – inklusive familjerna Ax:son Johnson, Bonnier, Lundberg och Persson. Handelshögskolans utökade fokus på entreprenörer och familjeföretag är därmed djupt rotat både i skolans arv och i Sveriges moderna historia.

– Vi är väldigt tacksamma för SEB:s sponsorskap av den nya professuren i entreprenörskap och familjeföretagande och dess stöd i att delfinansiera och lägga grunden för vårt nya center med fokus på familjeföretagande i Norden. SEB har en lång historia av att stötta entreprenörer och familjeägda företag, och vi är väldigt glada över att ha en partner som så tydligt delar vårt engagemang och intresse för detta område, säger Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm.

Handelshögskolans styrelse har utsett Mattias Nordqvist, som är en världskänd forskare inom familjeföretagande, till innehavare av professuren i entreprenörskap och familjeföretagande. Mattias har varit aktiv vid Handelshögskolan sedan 2019, och var innan dess chef för forskarutbildningen vid Jönköping International Business School (JIBS) där han också ledde Center for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO). Mattias Norqvist har också varit chef för Global STEP Project on Family Enterprising och gästprofessor vid Babson College (USA) och Bocconi (Italien).

Vid Handelshögskolan startade Mattias Nordqvist den första kursen om familjeföretagande, Entrepreneurial Family Firms. Hans mest aktuella forskningsprojekt handlar om familjeföretagande som plattform för entreprenörskap, hållbarhet i stora familjeföretag, innovation och strategisk förnyelse i familjeföretag samt organiserande och ledning av family offices.

– Familjeföretag är den vanligast förekommande formen av företagsorganisation i världen. Detta är särskilt påtagligt i Sverige och våra nordiska grannländer, som är hemvist åt några av världens mest kända familjeägda varumärken. Men trots att dessa företag bidrar enormt till entreprenörskap, innovation och utvecklingen av samhället, är det tydligt att de förtjänar mer uppmärksamhet i den akademiska världen. Jag är därför väldigt glad över att Handelshögskolan, med stöd från SEB, nu etablerar ett nytt forskningscenter inom detta område, och är väldigt hedrad över att ha blivit tilldelad denna professur, säger Mattias Nordqvist.

Genom sponsorskapet kommer SEB att kunna ta del av insikter och faktabaserad kunskap inom området familjeföretagande, vilket kommer att vara av stort värde för SEB och bankens nyligen inrättade division Private Wealth Management & Family Office. Sponsorskapet kommer också att möjliggöra för SEB och Handelshögskolan att samarbeta inom en rad aktiviteter, såsom seminarier, rundabordssamtal och utbildning.

För mer information, kontakta:
Frank Hojem, Chef Corporate Communication
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 682 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv