Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB publicerar Års- och Hållbarhetsredovisning för 2021

SEB har publicerat sin Års- och Hållbarhetsredovisning för 2021 samt en digital version. Rapporten inkluderar finansiella rapporter samt en summering av året som gått och beskriver också SEB:s nya 2030-strategi och relaterade treåriga affärsplan. Vidare har hållbarhetsdelen breddats till att även omfatta SEB:s nya klimatrelaterade ambitioner och mål. SEB har också publicerat Kapitaltäckningsrapporten samt SEB Green Bond Investor Report.    

Efter ett år som dominerades av pandemin, krympande ekonomier och de utmaningar som detta förde med sig för människor, företag och samhället i stort, blev 2021 ett återhämtningens år. Under 2021 upplevde vi stabila finansmarknader, sunda hushållsekonomier, en gynnsam företagsmiljö och hög aktivitet bland företag. Detta återspeglades i SEB:s finansiella resultat för året, med ett rörelseresultat som ökade betydligt jämfört med 2020.

Förra året markerade det sista året av SEB:s affärsplan för 2019-2021, vilken fokuserade på områdena ledande inom rådgivning, operationell effektivitet och utökad närvaro. Års- och Hållbarhetsredovisningen innehåller information om våra framsteg på dessa områden samt information om SEB:s nya 2030-strategi och relaterade affärsplan för 2022-2024, genom vilka SEB strävar efter att framtidssäkra banken. 

– På SEB strävar vi efter att vara en långsiktig partner till våra kunder samtidigt som vi hela tiden anpassar oss till en ständigt föränderlig miljö. Nyfikenhet och lyhördhet för våra kunders skiftande behov är avgörande för vårt värdeskapande. Megatrenderna digitalisering och hållbarhet ställer allt högre krav på oss, våra kunder och samhället och vi är fast beslutna att agera långsiktigt. Med denna ambition som grund kommer vi att använda vår finansiella styrka och våra skickliga medarbetare för att stödja våra kunder i deras omställning, säger Marcus Wallenberg i rapportens ordförandeord. 

Baserat på SEB:s 2030-strategi kommer banken framöver att fokusera på fyra huvudområden: högre ambitioner, strategisk förändring, strategiska partnerskap och förbättrad effektivitet. Den nya affärsplanen för 2022-2024 redogör mer i detalj för hur SEB kommer att exekvera inom dessa områden.

– Vi strävar ständigt efter att utveckla våra förmågor och dra nytta av de trender som transformerar bankbranschen, för att möta våra kunders föränderliga behov och beteenden. Framöver kommer vi fortsätta att stärka våra insatser, med särskilt fokus på vår investmentbank- och företagsverksamhet, digitalisering, sparande och investeringar, hållbarhet samt regelefterlevnad. Genom att investera ytterligare i vår verksamhet ämnar vi accelerera intäktstillväxten och öka lönsamheten – med den övergripande ambitionen att fortsätta skapa långsiktigt aktieägarvärde, säger Johan Torgeby i rapportens vd-ord.

Läs den digitala Års- och Hållbarhetsredovisningen, samt ladda ner rapporterna, här: sebgroup.com/annualreport

Vänligen notera att Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2021 slutfördes innan Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari 2022.  Du kan läsa SEB:s kommentarer i denna fråga på sebgroup.com.

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, Chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Presskontakt:
Frank Hojem, Kommunikationschef
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 682 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv