Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB lanserar Sparkollen för att följa hushållens sparmönster

SEB lanserar nu en ny undersökning, Sparkollen, som kvartalsvis kommer att följa hushållens månadssparande och förändringar i deras sparbeteende. Förutom att mäta hur mycket hushållen sparar per månad, kommer Sparkollen även att titta på vilka sparformer hushållen väljer samt följa deras konsumtionsbeteende och inkomstutveckling. 

SEB har i mer än 25 år publicerat Sparbarometern, vilken följer hushållens ackumulerade förmögenhets- och skuldutveckling på kvartalsbasis. Den bygger på statistik från Statistiska Centralbyrån, vilket gör att publicering sker först två månader efter kvartalets slut när all data inkommit och sammanställts. Den nya undersökningen Sparkollen blir ett komplement till Sparbarometern som djupdyker i hushållens sparande och ger en mer detaljerad och aktuell bild av utvecklingen. Sparkollen genomförs som en kvartalsvis enkät med 2 000 intervjuer och kommer att publiceras direkt efter kvartalets slut. 

– Vad som händer i hushållens plånböcker och i deras sparande är en väldigt bra spegling av utvecklingen i samhället och ekonomin i stort, och fångar allt från en förändrad konjunktur och bostadsmarknad till kriser och stora omvärldshändelser. Vi vill med vår nya undersökning fördjupa kunskapen om hushållens sparande och bredda vår analys, vilket vi tror att både vi, våra kunder och samhället i stort kan dra nytta av, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Den första Sparkollen släpps den 6 april, kl. 08:30, genom ett pressmeddelande. Publicering därefter sker den första onsdagen i varje kvartal, med nästa undersökning den 6 juli. Undersökningen, samt utgivningsschema, kommer att finnas tillgängligt på sidan Våra experter på sebgroup.com.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Amie Berglund, Privatekonomisk analytiker och ansvarig för sammanställningen av Sparkollen
070-739 4151
amie.berglund@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 82 43
niklas.x.magnusson@seb.se 

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 682 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv