Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB emitterar primärkapitaltillskott

SEB emitterar primärkapitaltillskott (AT1) för att optimera kapitalstrukturen. Emissionen på 500 miljoner USD löper med en kupongränta på 6,875 procent och har en teckningskurs på 100 procent.

Lånet har ingen slutlig förfallodag men innefattar möjlighet för SEB till inlösen efter fem år (30 juni 2027) och när som helst därefter. Emissionen sker i form av skuldinstrument med automatisk konvertering till A-aktier om bankens kärnprimärkapitalkvot faller under en viss nivå.

Emissionen av primärkapitaltillskott är en del i SEB:s kapitalplanering.

Emissionen tecknas och tilldelas de arrangerande bankerna som varit SEB:s rådgivare. Likviddag är den 8 juni 2022. Instrumenten kommer att noteras på Euronext Dublin.

För mer information, kontakta:
Per Andersson, Ställföreträdande Chef Investor Relations
070-667 74 81
per.andersson@seb.se

Presskontakt:
Frank Hojem, Kommunikationschef
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 000 medarbetare. Den 31 mars 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 3 766 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 432 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

För mer information, kontakta:
Per Andersson, Ställföreträdande Chef Investor Relations
070-667 74 81

per.andersson@seb.se

Presskontakt:
Frank Hojem, Kommunikationschef
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 000 medarbetare. Den 31 mars 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 3 766 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 432 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.