Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB avslutar det första aktieåterköpsprogrammet och påbörjar ett nytt program

SEB har nu avslutat det första aktieåterköpsprogrammet där A-aktier för 2,5 miljarder kronor har köpts tillbaka. Styrelsen har beslutat att använda bemyndigandet från bolagsstämman den 22 mars 2022 för att påbörja ett nytt program för återköp av A-aktier för 2,5 miljarder kronor.

Den 19 oktober 2021 meddelade SEB att man beslutat om ett program för återköp av A-aktier för 2,5 miljarder kronor som del i kapitalhanteringen. Återköpen av aktier påbörjades den 21 oktober 2021 och avslutades den 21 mars 2022. Under den perioden har SEB köpt tillbaka 20 055 133 av de egna A-aktierna till ett genomsnittligt pris på 124,66 kronor och till ett totalt belopp på 2,5 miljarder kronor.

Den 22 mars 2022 beslutade styrelsen att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande från samma dag att påbörja ett nytt program för återköp av A-aktier för 2,5 miljarder kronor. Aktieåterköpsprogrammet förväntas påbörjas den 23 mars 2022 och avslutas senast den 24 oktober 2022. Antalet aktier som får återköpas är begränsat till att SEB:s innehav av egna aktier inte får överstiga 10 procent av SEB:s totala antal utgivna aktier. Återköpta aktier kommer minska SEB:s aktiekapital genom indragning av egna aktier.

Aktieåterköpsprogrammet kommer hanteras av en oberoende investmentbank som kommer ta beslut om tidpunkt för återköpen oberoende av och utan påverkan från SEB. Återköpen ska göras på Nasdaq Stockholmsbörsen enligt Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares – NASDAQ Stockholm (Supplement D), samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (Safe Harbour-regler). Återköpen under programmet kan periodvis pausas för SEB:s återköp av egna aktier för bankens långsiktiga ersättningsprogram.

Per den 28 februari 2022 uppgick det totala antalet utestående aktier i SEB till 2 194 171 802 och innehavet av egna aktier uppgick till 43 413 101.

Information om återköpen under programmen publiceras veckovis på sebgroup.com.

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, Chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Presskontakt:
Frank Hojem, Kommunikationschef
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 682 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv