Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB avslutar det andra aktieåterköpsprogrammet och påbörjar ett nytt program

SEB har nu avslutat sitt andra aktieåterköpsprogram, där A-aktier för 2,5 miljarder kronor har köpts tillbaka under de senaste sex månaderna. Styrelsen har beslutat att använda bemyndigandet från bolagsstämman den 22 mars 2022 för att påbörja ett nytt program för återköp av A-aktier för 1,25 miljarder kronor, vilket löper fram till årsskiftet.

Den 22 mars 2022 kommunicerade SEB ett program för återköp av A-aktier för 2,5 miljarder kronor som del i kapitalhanteringen. Återköpen av aktier påbörjades den 23 mars 2022 och avslutades den 24 oktober 2022. Under den perioden har SEB köpt tillbaka 23 375 979 av de egna A-aktierna till ett genomsnittligt pris per aktie om 106,95 kronor och till ett totalt belopp om 2,5 miljarder kronor.

Den 25 oktober 2022 beslutade styrelsen att utnyttja bemyndigandet från bolagsstämman den 22 mars 2022 och påbörja ett nytt program för återköp av A-aktier för 1,25 miljarder kronor. Aktieåterköpsprogrammet förväntas påbörjas den 27 oktober 2022 och avslutas senast den 30 december 2022. Förändringen från ett halvårsprogram till ett kvartalsvist program ger SEB ökad flexibilitet medan takten för återköpen bibehålls. Antalet aktier som får återköpas är begränsat till att SEB:s innehav av egna aktier inte får överstiga 10 procent av SEB:s totala antal utgivna aktier. Återköpta aktier förväntas bli indragna under första halvåret 2023.

Aktieåterköpsprogrammet kommer hanteras av en oberoende investmentbank som kommer ta beslut om tidpunkt för återköpen oberoende av och utan påverkan från SEB. Återköpen ska göras på Nasdaq Stockholmsbörsen enligt Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares – NASDAQ Stockholm (Supplement D), samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (Safe Harbour-regler). Återköpen under programmet kan periodvis pausas för SEB:s återköp av egna aktier för bankens långsiktiga ersättningsprogram.

Per den 30 september 2022 uppgick det totala antalet utgivna aktier i SEB till 2 178 721 934 och innehavet av egna aktier uppgick till 51 173 470.

Information om återköpen under programmen publiceras veckovis på sebgroup.com.

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, Chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Presskontakt:
Frank Hojem, Kommunikationschef
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 000 medarbetare. Den 30 juni 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 113 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 100 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.