Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Reselo, Moving Floor och Stiftelsen IFS vinnare i SEB:s The Next Awards 2022

Reselo, Moving Floor och Stiftelsen IFS har korats till vinnare i den andra upplagan av The Next Awards, det årliga pris som SEB har instiftat för att hylla hållbart entreprenörskap och de nytänkare och pionjärer som kan skapa en bestående positiv förändring.

Vid en prisceremoni i Konserthuset i Stockholm den 1 september utnämndes Reselo till vinnare i kategorin New Ideas, som hyllar framtidens entreprenörer och idéer och initiativ med stor potential. Moving Floor korades till vinnare inom kategorin Transformation, som riktar sig till företag som gjort en betydande förändring genom intern transformation, externt samarbete eller som har påverkat en hel bransch. Stiftelsen IFS utsågs till vinnare i kategorin Community, som hyllar föreningar och organisationer som gjort stor skillnad i samhället.

Juryns motiveringar

Reselo, vinnare av kategorin New Ideas
Reselo har utvecklat ett biogummi baserat på restprodukter från skogsindustrin. Bolagets produkter ersätter dagens icke-hållbara alternativ i form av naturgummi och fossilbaserade varianter. Företaget inspirerar genom stora ambitioner att vara i framkant för hållbar ekonomi och materialförsörjning.

Moving Floor, vinnare av kategorin Transformation
Lantbruket och animalieproduktionen står för stor klimatpåverkan i form av gasutsläpp och övergödning. Med Moving Floors lösning kan man spara vatten och minska behovet av antibiotika. Dessutom minskas kväveutsläpp i både luft och mark. Moving Floor gör golvmoduler för lantbruk där varje modul har en matta som roterar med programmerade intervall och skrapas ren från gödsel. Målsättningen är att gödseln ska föras ut inom två timmar, vilket minskar andelen ammoniakutsläpp med upp till 85 procent.

Stiftelsen IFS, vinnare av kategorin Community
Stiftelsen IFS är en viktig del av det svenska ekosystemet för entreprenörskap. Sedan 1996 delar de årligen ut priset Årets Nybyggare för att hylla och synliggöra framgångsrika företagare med utländsk bakgrund. Förutom att visa på goda förebilder vill de också öka intresset för entreprenörskap och inspirera fler att starta företag.

I 2022 års jury ingick:
Mia Brunell Livfors, vd och koncernchef på Axel Johnson
Jenny Carenco, grundare och vd på Prosper Impact Consulting
Tom Dinkelspiel, ordförande för Öhman och Nordnet
Eva Fors, chef för Google Cloud i Norden
Moa Gürbüzer, grundare av Oddbird
Kamjar Hajabdolahi, grundare och partner på riskkapitalbolaget Blq Invest
Henrik Henriksson, vd för H2 Green Steel
Maija Inkala, från stiftelsen Allbright
Johan Torgeby, vd och koncernchef för SEB

Om The Next Awards
SEB skapade priset The Next Awards 2021. Det delas ut årligen och rymmer tre olika kategorier som på olika sätt främjar hållbart entreprenörskap – New Ideas, Transformation och Community. Förutom att vara en hyllning är The Next Awards också ett sätt att stötta nya idéer genom att tillhandahålla de verktyg som behövs för bolagens fortsatta utveckling. 2021 utnämndes PlasticFri till vinnare i kategorin New Ideas, Houdini Sportswear till vinnare i kategorin Transformation, och Vägen ut! Kooperativen till vinnare i kategorin Community.

Kategorin New Ideas riktar sig till framtidens entreprenörer som sitter på idéer och initiativ med stor potential. De tävlande i denna kategori har ett nystartat företag som i sin verksamhet bidrar till en mer hållbar värld på klimat- eller samhällsnivå, och som med ett nyskapande förhållningssätt och en bevisad affärsmodell har potential att bli en förebild i branschen. Vinnaren får bland annat individuell rådgivning, tillgång till en mentor under ett års tid samt plats vid SEB:s Innovation Forum där man får möjlighet att pitcha sin idé för entreprenörer som vill investera i nya projekt. 

Inom kategorin Transformation hyllas företag som under de senaste åren gjort en betydande förändring genom intern transformation, externt samarbete eller som har påverkat en hel bransch. De tävlande i denna kategori har med sin förändring skapat tydligt mätbara effekter som bidrar till ett bättre samhälle och en mer hållbar värld på klimat- eller samhällsnivå. Vinnaren får bland annat plats i en skräddarsydd utbildning kring hållbart företagande, hållbarhetsanalyser av företagets pensionsplaner samt rådgivning till de anställda kring deras pensionssparande med fokus på hållbarhet. 

Kategorin Community hyllar de som gjort stor skillnad i samhället. Den riktar sig till föreningar eller organisationer som har kommit med en kreativ idé, en lösning eller ett angreppssätt på ett betydande samhällsproblem, och som har skapat tydlig samhällseffekt och bidragit till ökad hållbarhet ur ett socialt eller miljömässigt perspektiv. Vinnaren får en prissumma på 250 000 kronor samt rådgivning kring social finansiering. 

Mer information om The Next Awards finns på seb.se/nextawards.

För mer information, kontakta:
Frank Hojem, Chef Corporate Communication
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 000 medarbetare. Den 30 juni 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 113 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 100 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.