Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Stor utgiftssmäll för hushåll i hela landet

Rättelse: I det pressmeddelande vi publicerade kl. 07.00 idag den 16 september var siffran för de årliga hushållsutgifterna för 2021, och därmed ökningen i procent, felaktig (utgiftsökningen i kronor var dock korrekt). Vi beklagar detta. Dessa siffror har nu rättats.

Med högre priser på el, livsmedel och drivmedel samt stigande räntor kan en genomsnittlig barnfamilj boendes i villa vänta sig att deras hushållsutgifter kommer att öka med 48 procent under 2022 jämfört med 2021. För ett pensionärspar är motsvarande siffra 36 procent. Det är däremot stora skillnader beroende på var i landet man bor, enligt nya uträkningar som SEB har gjort.

En tvåbarnsfamilj med villa och bil har tidigare haft årliga hushållsutgifter på drygt 165 000 kronor, inräknat räntekostnader på bolån, drivmedel, el och uppvärmning, samt matkostnader. Med dagens stigande priser på samtliga utgiftsposter bör samma familj förbereda sig på att utgifterna för helåret 2022 stiger med 80 000 kronor och istället landar på 245 000 kronor, vilket är en ökning med 48 procent. I relation till den genomsnittliga disponibla inkomsten för samma typfamilj motsvarar de utökade utgifterna nästan en och en halv månadsinkomst, vilken ligger på knappt 60 000 kronor inklusive barnbidrag.

– På ett år har det ekonomiska klimatet förändrats drastiskt och hushållen står inför en tid som först och främst handlar om att övervintra. Många kommer att behöva se över den privatekonomiska verktygslådan, med allt från förändrade konsumtionsbeteenden till förändrat sparande och amortering, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Skillnaderna är däremot stora beroende på var i Sverige man bor. En familj i Luleå kan räkna med utökade utgifter på 32 procent medan en familj i Malmö får räkna med en ökning på hela 54 procent.

Elkostnaderna är en del av hushållskalkylen som varierar kraftigt beroende på vilket elområde man bor i. För en genomsnittlig barnfamilj i elområde 1, i norra Sverige, ökar elnotan bara med runt en hundralapp i månaden medan den för samma familj i elområde 4, i södra Sverige, stiger med nästan 2 000 kronor i månaden. Därtill är bostäder i söder dyrare än i norr. För en familj med villa i Malmö innebär en räntehöjning från 1,5 procent till 3,5 procent nästan 50 000 kronor mer i ränteutgifter på ett år, medan det för en familj i Luleå motsvarar 27 000 kronor.

– Det är viktigt att komma ihåg att olika hushåll och geografier påverkas i olika stor utsträckning av det rådande ekonomiska läget. Det vilar ett stort ansvar på finanspolitiken att bli mer träffsäker för att inte riskera att driva upp inflationen ytterligare, då detta sedan måste motverkas genom fortsatta räntehöjningar, säger Américo Fernández.

För pensionärer blir utgiftssmällen också omfattande. Ett par med genomsnittlig pension bör räkna med att deras hushållsutgifter för helåret 2022 stiger med runt 37 000 kronor. Även här spelar geografin roll. Ett pensionärspar boende i elområde 2 bör räkna med att deras hushållsuppgifter stiger med 21 procent på helåret medan ett pensionärspar boende i elområde 4 får räkna med att utgifterna ökar med 45 procent.

– Ingen kan göra allt men alla kan göra något för att skapa ett extra privatekonomiskt utrymme i höst. För vissa kan det handla om en hårdare prioritering av utgifterna, för andra att binda delar av bolånet för en ökad trygghet. Och för de som ägt sin bostad längre än fem år kan en omvärdering av bostaden, i syfte att temporärt minska på amorteringen, vara ett alternativ, säger Américo Fernández.

I bifogat material finns ytterligare information om de förväntade utgiftsökningarna.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 000 medarbetare. Den 30 juni 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 113 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 100 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.