Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Pressinbjudan till frukostmöte – SEB:s Nordic Outlook Update

SEB:s konjunkturrapport den 15 november: Utmanande ekonomiska tider

Centralbankerna fortsätter att höja räntorna för att bekämpa den envist höga inflationen. Vintern närmar sig, kriget i Ukraina fortsätter och Europas energisituation riskerar att bli akut. Regeringar i många länder funderar på hur de kan stötta hårt trängda hushåll och företag utan att samtidigt förvärra inflationsproblemen.

Marknaderna är nervösa med stora slag på börser, ränte- och valutamarknader. Samtidigt lättar problemen i de globala värdekedjorna och många företag upplever fortfarande stark efterfrågan och god lönsamhet. Sannolikt går vi nu in i en recession men frågan är hur djup och lång den blir. Eller går den till och med att undvika?

Hur reagerar tillväxt, arbetsmarknad och tillgångspriser på de allt högre räntorna? Hur mycket kan centralbankerna höja? Kommer de europeiska gaslagren att räcka genom vintern och vad händer annars?

Kan valutarörelserna fortsätta till än mer extrema nivåer med en urstark dollar och historiskt svag krona? Hur ska den nya svenska regeringen manövrera i det allt besvärligare ekonomiska läget?

Dessa och andra frågor belyses i SEB:s Nordic Outlook Update, som publiceras på sebgroup.com/nordicoutlook och som pressmeddelande tisdagen den 15 november kl. 07.00. SEB:s chefsekonom Jens Magnusson och prognoschef Håkan Frisén presenterar sedan rapporten under ett frukostmöte för kunder och media på SEB, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm. Frukosten börjar kl. 07.30, och presentationen sker kl. 07.45 - 08.45. En inspelad presentation av rapporten kommer också att finnas tillgänglig från kl. 07.45 på sebgroup.com/nordicoutlook.

Efter presentationen finns möjlighet för media att ställa frågor, antingen på plats eller via telefon. Vill du delta på frukostmötet, eller göra en intervju, vänligen anmäl intresse till Niklas Magnusson, Pressansvarig, genom att mejla niklas.x.magnusson@seb.se eller ringa 070-763 8243.

Välkomna!

Jens Magnusson, chefsekonom, och Håkan Frisén, prognoschef

För mer information, kontakta:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 30 september 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 277 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 018 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.