Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kraftigt höjda kostnader för hushållen även under 2023

Ett av de tuffaste privatekonomiska åren i modern tid går mot sitt slut. 2022 har kantats av höga priser på el, livsmedel och drivmedel samtidigt som räntorna har stigit. Det har fått många hushåll att behöva vända på slantarna. Med fortsatt hög inflation och en pågående elkris väntas de tuffa tiderna fortsätta även under 2023. För en barnfamilj boende i villa väntas hushållsutgifterna öka med 15 procent under 2023 jämfört med 2022, enligt nya beräkningar som SEB har gjort.

Svenska hushåll har under senaste året fått erfara höga boende- och levnadskostnader. Mycket tyder på att dessa utgiftsposter kommer fortsätta stiga även under 2023. En tvåbarnsfamilj med villa och bil kan förvänta sig en utgiftsökning på nästan 38 000 kronor för 2023, baserat på de sammanvägda kostnaderna för el och uppvärmning, mat, drivmedel samt räntor på bolån. Jämfört med de redan höga nivåerna för 2022 innebär det en ökning med 15 procent.

– Hushållen har visat på en enorm motståndskraft under ett av de tuffaste privatekonomiska åren i modern tid. Många sparade i ladorna under pandemin och den krockkudden har för flera varit räddningen. Inför 2023 står en barnfamilj för ytterligare en rejäl utgiftsökning på närmare 38 000 kronor. Den här gången kommer hushållen behöva använda alla verktyg som finns i den privatekonomiska verktygslådan för att övervintra, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Det är dock stora skillnader beroende på var i Sverige man bor. Medan en familj bosatt i Luleå kan räkna med en utgiftsökning på 10 procent under 2023, kan den bli hela 34 procent för en familj i Malmö. Skillnaderna beror främst på de stora variationerna i elpris beroende på vilket elprisområde man bor i. För en barnfamilj i elprisområde 1 ökar elnotan bara med ett par hundralappar i månaden medan den för samma familj i elprisområde 4 stiger med nästan 4 000 kronor per månad.

Livs- och drivmedelspriser är däremot något som inte påverkas av var i landet man bor. Medan drivmedelspriserna varierat mycket under året har livsmedelspriserna stigit stadigt under 2022 och ligger nu på en ny, högre nivå. Under 2023 förväntas matkassen stiga med ytterligare 10 procent i pris medan drivmedelspriserna sjunker något.

– Matkassen har aldrig varit dyrare och många hushåll har behövt anpassa plånboken till en ny verklighet. Det mesta talar för att det kommer bli värre innan det blir bättre. Allt är dock inte nattsvart. Under 2023 förväntas drivmedelspriserna komma ner något samtidigt som hushållen kan lägga den största delen av räntehöjningarna bakom sig, säger Américo Fernández.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 30 september 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 277 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 018 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández