Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Investment Outlook: Tuffa tider – högre potential

Vi förväntar oss en lågkonjunktur under 2023 följt av en mer positiv konjunkturprofil under 2024 och därefter. I kombination med rimliga värderingar och en försiktig hållning bland placerare anser vi att det fortsatt är lämpligt att hålla en risknivå kring neutralläget. Vi har dock valt att göra en del omallokeringar i våra portföljer sedan den senaste utgåvan av Investment Outlook i september.

– Balansen mellan positiva och negativa faktorer har förskjutits och påverkar våra beslut avseende lämplig riskdisposition. På den positiva sidan finns mer tilltalande värderingar av både aktier och räntebärande placeringar, även om det fortsatt gäller att vara selektiv. Vidare kan vi troligen lägga inflationstoppen i den globala ekonomin bakom oss. I den negativa vågskålen återfinner vi främst en svag konjunktursignal som inte kan få det traditionella stödet från centralbankerna, då dessa är fullt upptagna med att motverka den höga inflationen. Vi finner det därför lämpligt att bibehålla en neutral risknivå, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer på SEB:s division Private Wealth Management & Family Office.

Allokering
I vår globala aktieportfölj fortsätter vi att premiera högkvalitativa tillväxtbolag då motvinden från stigande räntor bör ebba ut. Vi har adderat en partiell valutasäkring mot den amerikanska dollarn, vilket i realiteten är snarlikt med att öka andelen svenska aktier på bekostnad av globala aktier.

Inom svenska aktier behåller vi en övervikt mot stora företag med lägre värdering, vilka främst återfinns inom industri- och finanssektorerna. Vi kompletterar detta med små och medelstora företag som har mer av en tillväxtprofil.

Inom räntebärande placeringar har vi under den senaste perioden förlängt durationen och närmat oss vårt jämförelseindex, även om vi förväntar oss att räntestigningsfasen klingar av.

Våra alternativa investeringar är i vanlig ordning självständiga, med liten koppling till utvecklingen vad gäller både aktier och obligationer Detta är den del av vår portfölj som uppvisat mest stabilitet under 2022.

Hur vi justerar risken i närtid blir troligtvis en effekt av hur snabbt inflationen och konjunkturen viker av och huruvida det blottas eventuella strukturella svagheter i det finansiella systemet. Dock anser vi att det är för sent att bli utpräglat defensiv i portföljerna, då vi räknar med att räntestigningsfasen nu kommer att klinga av. Även om 2023 kommer att innebära fortsatt tuffa tider, har den förväntade avkastningen framöver samtidigt stigit, speciellt om man ser på lite längre sikt.

Teman
I denna utgåva av Investment Outlook lanseras även två teman:

  • Energilagring – kraften att lyfta sol och vind till nästa nivå
  • Automatisering – ny teknik och bättre lösningar

Hela rapporten, samt webbfilm, finns tillgänglig på www.seb.se/investmentoutlook

För mer information, kontakta:
Fredrik Öberg, CIO, Private Wealth Management & Family Office, SEB 
070-767 6179
fredrik.oberg@seb.se

Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 30 september 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 277 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 018 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.