Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Investment Outlook: Större svängningar i räntehöjningsfas

Hög inflation pressar centralbanker att strama åt och höja räntor i snabbare takt än väntat, men penningpolitiken förblir stimulativ en tid till. Tillväxttakten i ekonomin sjunker, men från höga nivåer. Dragkampen ger ökad volatilitet trots fortsatt god grundbild. Vi bibehåller viss övervikt för risktillgångar, men räknar med mer blygsam avkastning.

– Fjolårets starka börsavslutning reverserades under januari, vilket är en rimlig anpassning av börsvärderingen och en justering till en klart mer restriktiv penningpolitik. Erfarenheten säger dock att centralbankerna är lyhörda för både ekonomisk svaghet och stigande volatilitet på kapitalmarknaden. Förutsatt att vår bedömning att inflationen faller tillbaka är korrekt, och att den relativt positiva utvecklingen för konjunktur och vinstprognoser håller i sig, kvarstår våra förväntningar om stigande börser, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer, SEB Private Banking.

Vi presenterar tre teman i denna utgåva av Investment Outlook. I det första analyserar vi vad som händer när penningpolitiken stramas åt – hur påverkas till exempel marknaderna när centralbankerna slutar med kvantitativa lättnader och överväger det motsatta. I vårt andra tema går vi igenom begrepp som metaverse och Web 3.0, som är på väg att bli en del av vår vardag. Vi gör också en genomgång av utsläppsrätter, vilket är ett alltmer aktuellt ämne när prisnivåerna nu börjar göra skillnad och leder till konkreta åtgärder.


Hela rapporten, samt webbfilm, finns tillgänglig på seb.se/investmentoutlook.

För mer information, kontakta:
Fredrik Öberg, CIO, SEB Private Banking
070-767 6179
fredrik.oberg@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 682 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv