Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Investment Outlook: Huvudvy med huvudbry

Hög inflation, centralbanker som snabbt måste höja räntorna, covidnedstängningar i Kina, kriget i Ukraina och tydligt lägre tillväxtförväntningar har plågat marknaden under året. Riskaptiten har fallit samman allteftersom problemen tilltagit. Vi förväntar oss en stabilisering i närtid, men konstaterar att riskbilden är fortsatt besvärande.

– Den problematiska inledningen på året har skapat en omfattande riskaversion och prissättningen av finansiella tillgångar har tydligt modererats och i vissa fall dramatiskt minskat. Det generella risktagandet bland placerare är nu klart lägre än vad det var vid årsskiftet. Investerarna har delvis anpassat sig till de försämrade förutsättningarna men om det är tillräckligt eller inte beror till stor del på om de rådande krafterna kulminerar i närtid eller inte. Det vore mycket välkommet med signaler om att inflationen nått sin topp. Då kommer pressen minska på räntemarknaden och centralbankerna, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer, SEB Private Banking.

I denna utgåva presenteras även två teman. Det första temat handlar om den pågående energiomställningen och belyser bland annat hur kriget i Ukraina påverkar processen samt vad som behöver ske för att snabba på omställningen. Det andra temat belyser problematiken med digitala brott och hur cybersecurity, eller digital säkerhet, kan motverka och förhindra detta. Det är en sektor med stark underliggande tillväxt och som har lågt beroende av konjunkturutvecklingen.

Hela rapporten, samt webbfilm, finns tillgänglig på seb.se/investmentoutlook.

För mer information, kontakta:
Fredrik Öberg, CIO, SEB Private Banking
070-767 6179
fredrik.oberg@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 000 medarbetare. Den 31 mars 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 3 766 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 432 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.