Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens förmögenhet minskar för första gången på två år

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter minskade under det första kvartalet 2022. Nedgången beror framförallt på svaga finansiella marknader samtidigt som bostadspriserna hade en dämpad utveckling under årets första kvartal. Kombinationen av stadigt stigande skulder och en svagare tillgångssida fick hushållens skuldkvot att vända upp för första gången sedan pandemins inledning. Det visar SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2022.

Hushållens nettoförmögenhet minskade under det första kvartalet med 849 miljarder kronor (-3,5 procent) och uppgick vid utgången av kvartalet till 23 340 miljarder kronor. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet sjönk med 781 miljarder kronor till 28 439 miljarder kronor. Den största orsaken till nedgången är kraftigt minskade aktietillgångar (-7,6 procent). Hushållens nysparande uppgick till 125 miljarder kronor, vilket innebär att hushållen sparat nästan 630 miljarder kronor de senaste 12 månaderna.

– Första kvartalet präglades av fallande börskurser, hög inflation, stigande räntor och följaktligen något svagare konjunkturutsikter. Det fick hushållens förmögenhet att vända ner för första gången sedan pandemins inledning. I osäkra tider minskar även hushållens riskaptit, vilket återspeglas tydligt i en omfördelning av nysparande från fonder till sparkonto, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållens skulder
Under det första kvartalet ökade hushållens skulder med 68 miljarder kronor (1,3 procent). Det är en lägre ökningstakt än föregående kvartal (1,8 procent) och även lägre än den genomsnittliga ökningstakten för de tio senaste åren (1,4 procent). På årsbasis låg ökningstakten kvar på samma nivå som föregående kvartal (6,9 procent), vilket är den högsta nivån sedan början på 2017. Bostadslånen ökade med 1,4 procent samtidigt som studielånen ökade med 2,6 procent. Övriga lån ökade med 1,1 procent och konsumtionslånen ökade med 0,4 procent. Bostadslånen står för nästan 80 procent av hushållens samlade skulder.

– Hushållens skulder fortsätter att öka om än i en något mer dämpad takt. Det vi nu ser kan mycket väl vara början på en bredare inbromsning som kan bli tydligare i takt med en svagare boprisutveckling och fortsatt stigande räntor. Det mesta talar för att den långa trenden av sjunkande räntekostnader nu bottnat och hushållen bör förbereda sig på ett högre ränteklimat, säger Américo Fernández.
 

Kv1 2022 Miljarder kronor*
Ingående värde 29 220
Förändring räntetillgångar -14
Förändring aktietillgångar -824
Förändring fastighetstillgångar +58
      Varav nysparande +125
Utgående värde 28 439
Skulder -5 099
Nettotillgångar 23 340

*Avrundade siffror vilken kan bidra till differens i summering av tabell.

Fördelning av hushållens tillgångar Miljarder kronor Förändring i procent
Förändring räntetillgångar 5 227 -0,3
Förändring aktietillgångar 10 044 -7,6
Förändring fastighetstillgångar 13 168 +0,4

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Susanne Eliasson, Senior privatekonomisk analytiker
070-763 6588
susanne.eliasson@seb.se

Amie Berglund, Privatekonomisk analytiker och ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern
070-739 4151
amie.berglund@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 82 43
niklas.x.magnusson@seb.se 

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 000 medarbetare. Den 31 mars 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 3 766 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 432 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.