Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens boprisförväntningar vänder upp något

SEB:s Boprisindikator ökar med 5 enheter i oktober, från minus 40 till minus 35. På regional nivå ligger indikatorn mellan minus 30 och minus 42 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år ligger nu på 2,55 procent, en ökning med 1,07 procentenheter från föregående månad. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar jämfört med förra månaden och ligger nu på 11 procent. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 23 procent, vilket är en ökning med 4 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 58 procent, vilket är en minskning med 1 enhet från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 2 enheter till 11 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 35, vilket är en ökning med 5 enheter från förra månaden.

– Något förvånande vänder hushållens boprisförväntningar upp den här månaden och ger intrycket av att hushållen tror på en återhämtning. Möjligen kan det vara en förhoppning om att bostadspriserna redan har fallit tillräckligt mycket och att vi nu går mot en lugnare prisutveckling. Fortfarande är det dock nästan sex av tio hushåll som tror på fallande priser det kommande året, och det mesta i det ekonomiska landskapet talar för att de har rätt i dagsläget, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer att öka till 2,55 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 2,55 procent. Det är en ökning med 1,07 procentenheter från föregående månad.

– Hushållen justerar tydligt upp sina ränteförväntningar den här månaden och ligger nu strax över Riksbankens egen prognos. Det är en klok strategi eftersom riskerna för ytterligare ränteförändringar i första hand ligger på uppsidan, vilket kommer att driva upp boendekostnaderna och i förlängningen pressa ner bostadspriserna ytterligare, säger Américo Fernández.

11 procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 11 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 1 enhet jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ökar med 3 enheter till 23 procent, medan andelen som uppger att de har bunden ränta minskar med 2 enheter till 32 procent. Andelen hushåll som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med 4 enheter från föregående månad till 13 procent.

Boprisindikatorn stiger i de flesta regionerna
Den här månaden stiger boprisindikatorn i alla regioner utom två, även om alla regioner forfarande är negativa. I Västra Götaland stiger indikatorn med 13 enheter från minus 49 till minus 36 och i Östra Götaland med 12 enheter från minus 42 till minus 30. I Svealand utom Stockholm och i Stockholm stiger indikatorn med 3 enheter, till minus 42 respektive minus 36. I Norrland ligger indikatorn kvar på minus 32 och i Skåne minskar indikatorn från minus 37 till minus 39.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 27 september till 4 oktober. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

okt-22 sep-22 aug-22 jul-22 jun-22 maj-22 apr-22 mar-22 feb-22 jan-22 dec-21 nov-21 okt-21
-35 -40 -42 -27 -16 18 39 29 45 51 43 44 38

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 000 medarbetare. Den 30 juni 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 113 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 100 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández