Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens boprisförväntningar vänder upp

SEB:s Boprisindikator ökar med 10 enheter i april, från 29 till 39. På regional nivå ligger indikatorn mellan 34 och 44. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger från föregående månad och ligger nu på 1,13 procent, en ökning med 0,16 procentenheter och den högsta nivån på nästan 10 år. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor minskar jämfört med förra månaden och ligger nu på 10 procent. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 52 procent, vilket är en ökning med 5 enheter från förra månaden. Andelen som tror på sjunkande priser minskar samtidigt med 5 procentenheter till 13 procent. Andelen hushåll som tror på oförändrade priser ökar med 2 enheter till 28 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 39, vilket är en ökning med 10 enheter från förra månaden.

– Det är fortfarande tidigt på året men bostadsmarknaden ser hittills ut att stå pall för ett allt mer osäkert ekonomiskt läge. Trots ett markant högre inflationsklimat och stigande boräntor har bostadspriserna ökat under det första kvartalet och enligt hushållen kommer utvecklingen att hålla i sig det kommande året, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att reporäntan kommer att öka
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 1,13 procent, vilket är en ökning med 0,16 procentenheter från föregående månad.

– Den höga inflationen har fått fart i den allmänna räntedebatten. Den här månaden når hushållens förväntingar på reporäntan sin högsta nivå på nästan 10 år. Oavsett hur Riksbanken väljer att agera vid nästa räntemöte står det klart att hushållen ställt in sig på ett betydligt högre ränteklimat än vad vi varit vana vid det senaste decenniet, säger Américo Fernández.

10 procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 10 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 7 enheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar med 1 enhet till 15 procent jämfört med föregående månad. Andelen som uppger att de har bunden ränta ökar med 1 enhet från 35 till 36 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 2 enheter från föregående månad till 18 procent.

Boprisindikatorn stiger i samtliga regioner
I april stiger indikatorn i samtliga regioner. I Norrland ökar den mest, från 17 enheter till 44. I Skåne stiger den med 14 enheter till 38 och i Östra Götaland med 13 enheter till 38. I Svealand utom Stockholm ökar indikatorn från 27 till 36, i Stockholm från 29 till 34 och i Västra Götaland från 36 till 41.

Boprisindikatorn - utveckling senaste 12 månaderna

apr-22 mar-22 feb-22 jan-22 dec-21 nov-21 okt-21 sep-21 aug-21 jul-21 juni-21 maj-21
39 29 45 51 43 44 38 41 39 62 65 66

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 29 mars till 5 april. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 682 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv

Américo Fernández, Privatekonom, SEB
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández