Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens boprisförväntningar vänder ner

SEB:s Boprisindikator minskar med 6 enheter i februari, från 51 till 45. På regional nivå ligger indikatorn mellan 35 och 55 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ökar från föregående månad och ligger på 0,82 procent, vilket är en ökning med hela 0,21 procentenheter. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar jämfört med förra månaden och ligger på 12 procent. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 55 procent, vilket är en minskning med 4 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 10 procent, vilket är en ökning med 2 enheter. Andelen som tror på oförändrade priser ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 26 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 45, vilket är en minskning med 6 enheter från förra månaden.

– En kraftig börsnedgång i januari, signaler om slutet på pandemin samt en växande och märkbar inflations- och ränteoro verkar ge avtryck i hushållens förväntningar på bostadspriserna det kommande året. Det vi nu ser kan vara början på en normalisering av prisförväntningarna, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att reporäntan kommer att öka till 0,82 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att öka till 0,82 procent. Det är en markant ökning med 0,21 procentenheter från föregående månad.

– Hushållen börjar se slutet på det extremt låga ränteläget. Inte sedan 2014 har hushållen förväntat sig en lika hög reporänta om ett år, vilket också är i linje med den växande andel hushåll som planerar att binda sina rörliga lån, säger Américo Fernández.

12 procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 12 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 5 enheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar med 3 enheter till 18 procent jämfört med föregående månad. Andelen som uppger att de har bunden ränta minskar med 3 enheter från 34 till 31 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 1 procentenhet jämfört med föregående månad, från 15 till 16 procent.

Boprisindikatorn drar åt olika håll i regionerna
Som vanligt skiljer sig regionerna åt i förväntningarna om framtida bostadspriser. I februari ökar indikatorn i tre regioner och minskar i tre jämfört med föregående månad. I Östra Götaland ökar indikatorn med 9 enheter, från 42 till 51. I både Stockholm och Norrland ökar indikatorn med 5 enheter, från 50 till 55 respektive 45 till 50. I Västra Götaland minskar indikatorn med hela 25 enheter, från 60 till 35, medan den minskar med 17 enheter i Svealand utom Stockholm, från 54 till 37. I Skåne minskar indikatorn med 5 enheter till 39.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 1 februari till 7 februari. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

feb-22 jan-22 dec-21 nov-21 okt-21 sep-21 aug-21 jul-21 juni-20 maj-21 apr-21 mar-21
45 51 43 44 38 41 39 62 65 66 63 61

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 682 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv

Américo Fernández, Privatekonom, SEB
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández