Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens boprisförväntningar sjunker

SEB:s Boprisindikator minskar med 16 enheter i mars, från 45 till 29. På regional nivå ligger indikatorn mellan 24 och 36 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ökar med 0,15 procentenheter från föregående månad och ligger nu på 0,97 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar jämfört med förra månaden och ligger på 17 procent.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 47 procent, en minskning med 8 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 18 procent, en ökning med 8 enheter från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 26 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 29 ,vilket är en minskning med 16 enheter från förra månaden.

– Det pågående kriget i Ukraina och dess ekonomiska konsekvenser når hushållens syn på den svenska bostadsmarknaden. Boprisförväntningarna sjunker till den lägsta nivån sedan juli 2020, då indikatorn återhämtade sig efter den initiala pandemichocken. Det råder dock en stor osäkerhet ifall förväntningarna snabbt kommer vända upp igen eller om det är början på en växande pessimism, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att reporäntan kommer att öka till 0,97 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att stiga till 0,97 procent. Det är en ökning med 0,15 procentenheter från föregående månad.

17 procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 17 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 5 enheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar med 2 enheter till 16 procent jämfört med föregående månad. Andelen som uppger att de har bunden ränta ökar med 4 enheter från 31 till 35 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ligger kvar på 16 procent, samma nivå som föregående månad.

– Ett nytt ränteklimat står för dörren och hushållen förbereder sig för en tid av både stigande räntor och hög inflation. I månadens mätning förväntar sig hushållen att reporäntan om ett år kommer ligga nästan en procentenhet högre än idag. Samtidigt uppger drygt var tredje hushåll att de har bunden bolåneränta medan 17 procent planerar att binda bolånen. Det är den högsta noteringen för andelen hushåll som endast har bunden ränta och den näst högsta noteringen för hushåll som planerar att binda sedan Boprisindikatorn startades för nästan 20 år sedan, säger Américo Fernández.

Boprisindikatorn sjunker i samtliga regioner utom Västra Götaland
Nästan alla regioner har en samsyn i sina förväntningar om framtida bostadspriser. I mars minskar indikatorn i samtliga regioner utom i Västra Götaland jämfört med föregående månad. I Stockholm mer än halveras indikatorn från 55 till 29. I Östra Götaland och Norrland minskar indikatorn från 51 till 26 respektive från 50 till 27. I Skåne minskar indikatorn med 15 enheter från 39 till 24 medan den i Svealand utom Stockholm minskar från 37 till 27. I Västra Götaland, som är den enda regionen där indikatorn ökar, stiger den från 35 till 36.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 1 mars till 9 mars. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

mar-22 feb-22 jan-22 dec-21 nov-21 okt-21 sep-21 aug-21 jul-21 juni-21 maj-21 apr-21
29 45 51 43 44 38 41 39 62 65 66 63

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 682 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv

Américo Fernández, Privatekonom, SEB
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández