Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen justerar upp boprisförväntningarna något

SEB:s Boprisindikator ökar med 2 enheter i november, från minus 35 till minus 33. På regional nivå ligger indikatorn mellan minus 27 och minus 43 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år minskar från föregående månad och ligger nu på 2,45 procent, vilket är en nedgång med 0,10 procentenhet. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor minskar jämfört med förra månaden och ligger nu på 8 procent.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 22 procent, vilket är en minskning med 1 enhet från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar med 3 enheter till 55 procent, medan andelen som tror på oförändrade priser ökar med 3 enheter till 14 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger denna månad på minus 33, vilket är en ökning med 2 enheter från förra månaden.

– För tredje månaden i rad justerar hushållen upp sina boprisförväntningar något, vilket kan tolkas som en långsam återhämtning. Historiskt sett har liknande nedgångar i Boprisindikatorn inte varat längre än sex månader innan det vänt upp igen. I andra vågskålen finns dock både inflationen och ränteuppgångarna som ännu inte toppat och som indikerar att förväntningarna kan vända ner igen, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer att öka till 2,45 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att öka till 2,45 procent. Det är en minskning med 0,10 procentenheter från föregående månad.

– Med en inflation runt 10 procent och en dyr elvinter runt hörnet finns det gott om anledningar att förvänta sig att Riksbanken fortsätter med ganska framtunga räntehöjningar. Det kan därför vara klokt för hushållen att justera upp sina ränteförväntningar ytterligare för att inte riskera att hamna fel i boendekalkylen framöver, säger Américo Fernández.

8 procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 3 enheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar med 2 enheter till 21 procent jämfört med föregående månad. Andelen som uppger att de har bunden ränta minskar med 3 enheter till 29 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 4 enheter från föregående månad till 17 procent.

Boprisindikatorn stiger i alla regioner förutom Norrland och Östra Götaland
Boprisindikatorn stiger i alla regioner förutom två, dock är alla fortfarande negativa. I Stockholm stiger indikatorn med 9 enheter till minus 27 och i Svealand utom Stockholm ökar den med 5 enheter till minus 37. I Västra Götaland stiger indikatorn med 4 enheter till minus 32 och i Skåne med 2 enheter till 37. I Norrland minskar indikatorn med 8 enheter till minus 40 och i Östra Götaland minskar den med 13 enheter till minus 43.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 25 oktober till 1 november. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

nov-21 okt-22 sep-22 aug-22 jul-22 jun-22 maj-22 apr-22 mar-22 feb-22 jan-22 dec-21 nov-21
-33 -35 -40 -42 -27 -16 18 39 29 45 51 43 44

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 30 september 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 277 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 018 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández, Privatekonom, SEB
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández