Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Historisk inbromsning av hushållens skulder

SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2022

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenhet minskade under det tredje kvartalet 2022. Nedgången beror på fortsatt negativ utveckling av de finansiella marknaderna samt en avmattad boprisutveckling. Kombinationen av försiktigt stigande skulder och en svagare tillgångssida fick hushållens skuldkvot att stiga för tredje kvartalet i rad. Samtidigt slog ett högre ränteläge igenom på hushållens räntekvot. Det visar SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2022.

Hushållens nettoförmögenhet minskade under det tredje kvartalet med 299 miljarder kronor (-1,4 procent) och uppgick vid utgången av kvartalet till 21 351 miljarder kronor. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet sjönk med 268 miljarder kronor till 26 551 miljarder kronor. Nedgången är driven av minskade aktietillgångar (-1,6 procent) och fastighetstillgångar (-1,0 procent). Hushållens nysparande uppgick till 85 miljarder kronor, vilket innebär att hushållen sparat drygt 576 miljarder kronor de senaste 12 månaderna.

– En perfekt storm i form av hög inflation, svaga börser och stigande räntor får ett brett genomslag på hushållens förmögenhet, som sedan årsskiftet fallit med nästan 2 000 miljarder kronor. Det är en nedgång som motsvarar närmare dubbla statsskulden. Inför bokslutet av 2022 pekar det mesta mot att nedgången håller i sig även under årets sista kvartal, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållens skulder
Under det tredje kvartalet ökade hushållens skulder med 31 miljarder kronor (+0,6 procent), vilket är den lägsta skuldökningstakten under hela Sparbarometerns historia. Den genomsnittliga ökningstakten för de tio senaste åren är 1,4 procent. På årsbasis sjönk ökningstakten jämfört med föregående kvartal från 6,3 procent till 5,2 procent. Bostadslånen ökade med 0,8 procent samtidigt som studielånen ökade med 0,6 procent. Övriga lån minskade med 0,3 procent medan konsumtionslånen minskade med 0,7 procent. Bostadslånen står för nästan 80 procent av hushållens samlade skulder. Räntekvoten, som visar hushållens räntekostnader som andel av disponibel inkomst, ökade markant under kvartalet, från 3,5 procent till 4,8 procent.

– Efter nästan ett decennium av extremt låga räntor pressas hushållen nu av ett tydligt trendskifte när styrräntan höjs kraftigt och bolåneräntorna dubblerats jämfört med inledningen på året. Sammantaget pressar urholkade plånböcker och högre räntekostnader ner hushållens skuldökningstakt till den lägsta nivån som uppmätts under Sparbarometerns nästan 30-åriga historia, säger Américo Fernández.

Kv3 2022 Miljarder kronor*
Ingående värde 26 818
Förändring räntetillgångar +0
Förändring aktietillgångar -138
Förändring fastighetstillgångar -130
      Varav nysparande +85
Utgående värde 26 551
Skulder -5 200
Nettotillgångar 21 351

*Avrundade siffror vilken kan bidra till differens i summering av tabell.

Fördelning av hushållens tillgångar Miljarder kronor Förändring i procent
Räntetillgångar 5 126 +0,0
Aktietillgångar 8 769 -1,6
Fastighetstillgångar 12 656 -1,0


För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Susanne Eliasson, Senior privatekonomisk analytiker
070-763 6588
susanne.eliasson@seb.se

Amie Berglund, Privatekonomisk analytiker och ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern
070-739 4151
amie.berglund@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 82 43
niklas.x.magnusson@seb.se 

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 30 september 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 277 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 018 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.