Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Företagarnas optimism stiger för andra månaden i rad

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, stiger för andra månaden i rad och ökar till 16 enheter från förra månadens notering på 14. I månadens undersökning stiger även två av tre ekonomiska indikatorer. Omsättningen ökar från minus 2 till minus 1 och arbetstiden ökar från 0 till plus 6, medan likviditeten minskar från plus 3 till plus 1 jämfört med förra månadens balansmått.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar med två enheter, från 30 till 32 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ligger kvar på 16 procent, medan andelen som tror på oförändrad utveckling minskar med tre enheter från 52 till 49 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på 16 enheter, vilket är en ökning med 2 enheter från förra månaden.

– Hög inflation, stigande räntor och fortsatta globala produktionsstörningar i form av komponentbrist ser inte ut att påverka landets egenföretagare i någon nämnvärd omfattning. En försiktigt stigande optimism för andra månaden i rad talar för att företagarna står väl rustade inför vårens ganska osäkra ekonomiska klimat, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna att omsättning och arbetstid ökat denna månad medan likviditeten minskat. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Omsättningen stiger från minus 2 till minus 1 och arbetstiden från 0 till plus 6. Likviditeten ligger nu på plus 1, jämfört med föregående månad då den låg på plus 3.

– Arbetstiden sticker ut under mars månad som ett riktigt styrkebesked. Samtidigt ser likviditeten ut att lida av den minskade köpkraften när bl a energi- och drivmedelspriser ligger på höga nivåer. Håller de höga priserna i sig kan företagarna ställas inför att behöva höja priserna för att klara sina omkostnader, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

apr-22 mar-22 feb-22 jan-22 dec-21 nov-21 okt-21 sep-21 aug-21 jul-21 jun-21 maj-21
16 14 10 12 17 18 19 26 26 22 22 26

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och UNQUO, som är en finansiell tjänst utvecklad av bankens innovationsstudio SEBx för att göra livet som egenföretagare enklare. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 18 till 29 mars.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 682 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv

Américo Fernández, Privatekonom, SEB
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández