Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Företagarnas optimism fortsätter att minska

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, sjunker från förra månadens notering på 12 enheter till 10 och optimismen minskar således för femte månaden i rad. I månadens undersökning faller samtliga ekonomiska indikatorer och är nu alla negativa. Omsättningen minskar från plus 3 till minus 10, likviditeten minskar från plus 3 till minus 7 och arbetstiden minskar från minus 2 till minus 8, jämfört med förra månadens balansmått.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar med en enhet, från 26 till 25 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar samtidigt från 14 till 15 procent, medan andelen som tror på oförändrad utveckling ökar med en enhet från 57 till 58 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på 10 enheter, vilket är en minskning med 2 enheter från förra månaden.

– Företagarnas framtidssyn dämpas för femte månaden i rad och hela förra årets positiva utveckling är nu bortblåst. Det är tydligt att alla ekonomiska orosmoln i form av höga elpriser, stigande inflation, restriktioner och karantänregler har satt sina spår hos landets egenföretagare under inledningen av 2022, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna att alla minskar också denna månad. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. I den här mätningen sjunker samtliga balansmått och är nu alla på en negativ nivå. Omsättningen sjunker från plus 3 till minus 10 och likviditeten sjunker från plus 3 till minus 7, vilket är den största negativa förändringen månad till månad för respektive indikator sedan undersökningen startades. Arbetstiden är fortsatt negativ och sjunker från minus 2 till minus 8.

– Den ekonomiska osäkerheten är nu ett faktum när företagare uppger att samtliga ekonomiska indikatorer minskat jämfört med förra månaden. Regeringens avisering om ett slutdatum för restriktionerna och en subvention för hushåll med hög elförbrukning kan komma att ge företagare välbehövligt syre, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

feb-22 jan-22 dec-21 nov-21 okt-21 sep-21 aug-21 jul-21 jun-21 maj-21 apr-21 mar-21
10 12 17 18 19 26 26 22 22 26 16 13

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och UNQUO, som är en finansiell tjänst utvecklad av bankens innovationsstudio SEBx för att göra livet som egenföretagare enklare. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 20 till 28 januari.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 682 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv

Américo Fernández, Privatekonom, SEB
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández