Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Företagarnas framtidstro vänder upp inför hösten

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, ökar med 10 enheter från förra månadens notering på minus 3 till plus 7 enheter. I månadens undersökning sjunker samtliga tre ekonomiska indikatorer. Omsättningen minskar från minus 2 till minus 4, arbetstiden från plus 3 till minus 9 och likviditeten minskar från plus 7 till plus 3. Det visar månadens företagarindikator.

Företagarindikator

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar från 20 procent till 25 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling minskar med 5 enheter från 23 till 18 procent, medan andelen som tror på oförändrad utveckling minskar med 2 enheter från 56 till 54 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 7 enheter vilket är en uppgång med 10 enheter från förra månaden.

- Optimismen återvänder och var fjärde företagare tror nu att verksamheten kommer att utvecklas i rätt riktning under hösten. Det kan vara ett tecken på att företagarna redan gjort de nödvändiga justeringar i verksamheten för att klara höstens utmaningar, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer

På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna att alla tre indikatorer minskat denna månad. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Omsättningen minskar från minus 2 till minus 4, arbetstiden från plus 3 till minus 9 och likviditeten från plus 7 till plus 3 jämfört med föregående månad.

- Föga förvånande minskar samtliga ekonomiska indikatorer när landets enmansföretagare drar ner på aktiviteten och tar semester. I omvänd ordning kan vi förvänta oss att indikatorerna vänder upp igen när företagare återigen växlar upp verksamheten. Likviditeten blir dock en indikator att följa extra noga under hösten när orosmoln i form av stigande räntor och höga elpriser kommer pressa såväl privatekonomin som företagsekonomin, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

aug-22 jul-22 jun-22 maj-22 apr-22 mar-22 feb-22 jan-22 dec-21 nov-21 okt-21 sep-21
7 -3 10 11 16 14 10 12 17 18 19 26

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och UNQUO, som är en finansiell tjänst utvecklad av bankens innovationsstudio SEBx för att göra livet som egenföretagare enklare. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 15 till 24 juli.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 000 medarbetare. Den 30 juni 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 113 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 100 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.