Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Företagarnas framtidstro mörknar

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, minskar med 7 enheter från förra månadens notering på plus 8, till plus 1. I månadens undersökning sjunker även två av de tre ekonomiska indikatorerna. Arbetstiden minskar från plus 6 till minus 3 och likviditeten minskar från 0 till minus 2, medan omsättningen ökar från minus 2 till 0.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar i månadens undersökning från 29 procent till 22 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ligger kvar på 21 procent, samma nivå som föregående månad, medan andelen som tror på oförändrad utveckling ökar från 48 procent till 56 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 1, vilket är en nedgång med 7 enheter från förra månaden.

– Riksbankens kraftiga räntehöjning i kombination med fortsatt höga elpriser försvårar de ekonomiska utsikterna. Ju fler risker och ju mer osäkerheten om framtiden ökar, desto mer hotas företagsklimatet. Det lyser tydligt igenom den här månaden när företagarnas framtidstro vänder ner kraftigt, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna att två av tre indikatorer minskar och en ökar denna månad. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Omsättningen ökar från minus 2 till 0, medan arbetstiden minskar från plus 6 till minus 3 och likviditeten minskar från 0 till minus 2 jämfört med föregående månad.

– Den här månaden minskar arbetstiden markant och det kan vara en första indikation på att sämre tider närmar sig för många företagare. Tillsammans med fortsatta räntehöjningar i höst och en likviditet som utvecklats negativt tre månader i följd blir det en utveckling att följa noga i kommande mätningar, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:​​​​​​​

okt-22 sep-22 aug-22 jul-22 jun-22 maj-22 apr-22 mar-22 feb-22 jan-22 dec-21 nov-21
1 8 7 -3 10 11 16 14 10 12 17 18

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och UNQUO, som är en finansiell tjänst utvecklad av bankens innovationsstudio SEBx för att göra livet som egenföretagare enklare. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 16 till 26 september.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 000 medarbetare. Den 30 juni 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 113 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 100 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández
Privatekonom

Américo Fernández

Privatekonom

Américo Fernández