Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Företagarnas framtidstro dämpas i väntan på lågkonjunkturen

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, minskar i december med 1 enhet från förra månadens notering på minus 1 och ligger nu på minus 2 enheter. I årets sista Företagarindikator minskar även samtliga tre ekonomiska indikatorer. Arbetstiden sjunker från 0 till minus 3, likviditeten från plus 6 till minus 1 och omsättningen från plus 2 till 0.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar från 23 procent till 20 procent. Andelen som tror på en negativ utveckling sjunker från 24 procent till 22 procent, medan andelen som tror på oförändrad utveckling ökar från 51 procent till 57 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen företagare som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 2, vilket är en nedgång med 1 enhet från förra månaden.

– Med en lågkonjunktur runt hörnet dämpas företagarnas framtidstro till den lägsta nivån sen Företagarindikatorn startades för två år sen. Det råder dock tydliga regionala skillnader. Norra Sverige uppvisar fortfarande en stabil framtidstro medan pessimismen växer sig allt starkare hos företagare i södra Sverige, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna att samtliga tre minskar denna månad. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Omsättningen minskar från plus 2 till 0, arbetstiden från 0 till minus 3 och likviditeten från plus 6 till minus 1.

– Den ekonomiska osäkerheten tilltar under årets sista månad. Riksbankens senaste trippelhöjning tillsammans med högre elpriser väntas slå igenom på företagens kostnader. Samtidigt lyser det statliga elstödet med sin frånvaro, vilket innebär att företagare får sväva i ovisshet ett tag till, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

dec-22 nov-21 okt-22 sep-22 aug-22 jul-22 jun-22 maj-22 apr-22 mar-22 feb-22 jan-22
-2 -1 1 8 7 -3 10 11 16 14 10 12

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och UNQUO, som är en finansiell tjänst utvecklad av bankens innovationsstudio SEBx för att göra livet som egenföretagare enklare. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 18 till 28 november.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 30 september 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 277 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 018 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández, Privatekonom, SEB
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández