Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förändringar i SEB:s verkställande ledning

SEB har utsett Jeanette Almberg, chef för Group Human Resources och medlem av SEB:s verkställande ledning (VL), till ny chef för Business Support & Operations och medlem av VL. Robert Celsing, chef för Fixed Income, Currencies & Commodities (FICC) Markets, har blivit utsedd till ny chef för Group Human Resources och medlem av VL. Nina Korfu-Pedersen, chef för Business Support & Operations, har blivit utsedd till Chief Transformation Officer för SEB:s kontroll- och stabsfunktioner. Förändringarna träder i kraft den 1 februari 2022.

– Jeanette har omfattande erfarenhet av att framgångsrikt driva globala verksamheter för affärsstöd, både inom SEB och i telekomsektorn. I kombination med hennes tidigare roller, inklusive som chef för SEB Kort, är Jeanette en idealisk kandidat för att leda Business Support & Operations. Jag vill också tacka Jeanette för hennes ledarskap och stora insatser i utvecklandet av SEB:s HR strategi under de senaste fem åren, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef. 

Jeanette Almberg började på SEB 2008 och har varit chef för Group Human Resources och medlem av VL sedan 2016. Innan det var hon chef för Operations och chef för SEB Kort. Innan hon började på SEB var Jeanette Almberg chef för Customer Operations på Tele2. 

Robert Celsing har blivit utsedd till chef för Group Human Resources och medlem av VL. Han började på SEB 2007 och är idag chef för FICC Markets på SEB. Han har tidigare arbetat som Global Head of FX och Global Head of FX Trading på SEB, och har även tidigare arbetat på Citibank och Scania. Processen med att utse en ny chef för FICC Markets har påbörjats. 

– Efter en lång karriär inom SEB är Robert djupt rotad i SEB:s affär och har bred erfarenhet av ledarskap och transformation. Människor är kärnan i SEB:s strategi framöver, och jag ser fram emot att jobba nära Robert när vi nu börjar verkställa vår 2030-strategi och affärsplan för 2022-2024, säger Johan Torgeby.    

Nina Korfu-Pedersen, som idag är chef för Business Support & Operations, har blivit utsedd till Chief Transformation Officer för SEB:s kontroll- och stabsfunktioner. Nina Korfu-Pedersen började på SEB 2010 som Head of Financial Services inom Group Finance. Hon var Head of Group Finance mellan 2016 och 2020 och även Ekonomidirektör 2018-2020. Nina Korfu-Pedersen har varit chef för Business Support & Operations sedan januari 2020.

– Jag är väldigt glad över att Nina har valt att gå in i den här nya rollen. Nina har solida meriter vad gäller att driva förändring. I sin nya befattning har hon en nyckelroll i införandet av ny teknologi och nya processer som gör det möjligt för oss att kontinuerligt anpassa oss till ett ständigt föränderligt regulatoriskt landskap, säger Johan Torgeby.

För mer information, kontakta:
Frank Hojem, Kommunikationschef
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

Pawel Wyszynski, Chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 682 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv