Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fallet i boprisförväntningarna stabiliseras

SEB:s Boprisindikator ökar med 2 enheter i september, från minus 42 till minus 40. På regional nivå ligger indikatorn mellan minus 32 och minus 49 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år ökar från föregående månad och ligger nu på 1,48 procent, vilket är en ökning med 0,03 procentenheter. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar jämfört med förra månaden och ligger nu på 10 procent.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 19 procent, vilket är en ökning med 4 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 59 procent, en ökning med 2 enheter från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 7 enheter till 13 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 40, vilket är en ökning med 2 enheter från förra månaden.

– Efter ett närmast fritt fall under sommaren stabiliseras nu hushållens prisförväntningar något. Om det är början på återhämtningen eller en tillfällig inbromsning är för tidigt att säga. Men blickar vi mot hösten talar det mesta för att de privatekonomiska förutsättningarna kan förvärras innan de blir bättre. Det kan komma att spela en avgörande roll för både förväntningar och faktiskt prisutveckling, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer att öka till 1,48 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att öka till 1,48 procent. Det är en ökning med 0,03 procentenheter från föregående månad.

– Riksbanken väntas höja styrräntan ganska aggressivt under hösten och den kan mycket väl hamna på en nivå runt 2,25 procent redan vid årsskiftet, vilket är en bra bit över hushållens förväntan. I tider av ekonomisk motvind är det av extra stor vikt att hushållen förbereder sig på ett högre ränteläge för att undvika privatekonomiska överraskningar i vinter, säger Américo Fernández.

10 procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 10 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 2 enheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ökar med 2 enheter till 20 procent jämfört med föregående månad. Andelen som uppger att de har bunden ränta ökar med 3 enheter till 34 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med 1 enhet från föregående månad, till 17 procent.

Boprisindikatorn sjunker i Västra Götaland och Svealand utom Stockholm
Indikatorn fortsätter att minska i två av regionerna och vänder upp i övriga landet. Alla regioner är dock fortfarande negativa på helheten. I Västra Götaland sjunker indikatorn med 6 enheter, från minus 43 till minus 49, och i Svealand utom Stockholm faller den med 7 enheter, från minus 38 till minus 45. I Östra Götaland stiger indikatorn med 9 enheter, från minus 51 till minus 42. I Norrland och Skåne ligger indikatorn på minus 32 respektive minus 37, en uppgång för respektive med 8 enheter. I Stockholm stiger indikatorn från minus 40 till minus 39, en uppgång med 1 enhet.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 30 augusti till 6 september. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

sep-22 aug-22 jul-22 jun-22 maj-22 apr-22 mar-22 feb-22 jan-22 dec-21 nov-21 okt-21 sep-21
-40 -42 -27 -16 18 39 29 45 51 43 44 38 41

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 000 medarbetare. Den 30 juni 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 113 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 100 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández, Privatekonom, SEB
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández