Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Delad framtidstro hos företagarna inför vintern

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, minskar med 2 enheter i november från förra månadens notering på plus 1 och ligger nu på minus 1. I månadens undersökning ökar dock samtliga tre ekonomiska indikatorer kring utvecklingen den senaste månaden. Arbetstiden stiger från minus 3 till 0, likviditeten ökar från minus 2 till plus 6 och omsättningen stiger från 0 till plus 2.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar från 22 procent till 23 procent. Samtidigt stiger andelen företagare som tror på en negativ utveckling från 21 procent till 24 procent, medan andelen som tror på oförändrad utveckling minskar från 56 procent till 51 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 1, vilket är en nedgång med 2 enheter från förra månaden.

– De ekonomiska utsikterna ser onekligen ganska dystra ut för tillfället men när det gäller företagarnas framtidssyn är bilden ganska splittrad. Nästan lika många företagare ser positivt som negativt på utvecklingen den närmaste tiden. Det är en tydlig återspegling av att egenföretagare är en ganska heterogen grupp där inte minst verksamheter inom jordbruk, bygg och reparation står inför en tuff tid, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna att samtliga tre indikatorer ökar denna månad. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Omsättningen ökar från 0 till plus 2, arbetstiden från minus 3 till 0 och likviditeten från minus 2 till plus 6 jämfört med föregående månad.

– Det är ett styrkebesked att företagarna uppger att de ekonomiska indikatorerna utvecklats i rätt riktning den senaste månaden. Den största förändringen återfinns i likvidteten, vilket kan komma att spela en viktig roll under vintermånaderna, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

nov-22 okt-22 sep-22 aug-22 jul-22 jun-22 maj-22 apr-22 mar-22 feb-22 jan-22 dec-21
-1 1 8 7 -3 10 11 16 14 10 12 17

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och UNQUO, som är en finansiell tjänst utvecklad av bankens innovationsstudio SEBx för att göra livet som egenföretagare enklare. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 19 till 31 oktober.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 30 september 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 277 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 018 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández, Privatekonom, SEB
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández