Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

CFO Survey: Tillväxtoro, kostnadsreduceringar och prisökningar i fokus

Svenska finanschefers syn på affärsmöjligheterna framöver har tydligt försämrats, samtidigt som synen på de finansiella utsikterna faller till den lägsta nivån sedan 2013. Kostnadsreduceringar har seglat upp som finanschefernas högsta prioritet, medan ekonomisk tillväxt ses som den största risken. Det visar höstens CFO Survey från Deloitte och SEB.

– En mörk och potentiellt kall vinter väntar ekonomierna i Europa och Norden. Återhämtningen sedan pandemin har visserligen inneburit viss motståndskraft, men när energi och matpriser gräver djupa hål i plånböckerna och centralbanker världen över höjer räntan, faller den ekonomiska aktiviteten. Denna utveckling återspeglas väl i höstens CFO Survey, där synen på affärsmöjligheter de kommande sex månaderna tydligt har försämrats när vårens geopolitiska osäkerhet byts mot förväntan om lägre ekonomisk tillväxt framöver, säger Marcus Widén, ekonom på SEB.

Andelen finanschefer som ser affärsmöjligheterna som fördelaktiga under de kommande sex månaderna minskar i höstens CFO Survey till 38 procent, från 48 procent i våras och 73 procent i undersökningen som gjordes hösten 2021. Andelen finanschefer som nu anser att framtiden är mindre gynnsam har samtidigt ökat till 17 procent, från 11 procent i våras. Det betyder att indikatorn, eller nettobalansen mellan de som har en positiv syn och de som har en negativ syn, faller till 20 från 41 i våras. Även synen på finansiella utsikter backar och nettobalansen ligger nu på minus 29, jämfört med noll i våras. Det är den lägsta nivån sedan undersökningen startade 2013.

– Vi ser skillnader mellan olika branscher, delsegment och enskilda företag både i synen på affärsmöjligheter och finansiella utsikter. Bland de branscher som har den högsta nettobalansen på båda dessa områden återfinns energi, el och gruvor samt teknik, media och telekom, medan den lägsta nettobalansen finns inom verkstad och bygg, säger Robert Bergström, partner på Deloitte.


Prioriteringar och risker
Organisk tillväxt har sedan våren 2021 stått högst på listan över finanschefernas prioriteringar, men i höstens undersökning är kostnadsreduceringar i stället högsta prioritet. Hela 61 procent av finanscheferna uppger kostnadsreduceringar som en prioritet, jämfört med endast 33 procent i våras. Detta område följs av fokus på ett förbättrat kassaflöde samt på organisk tillväxt.

Vad gäller risker anser 58 procent av finanscheferna att ekonomisk tillväxt utgör en betydande risk de närmaste 12 månaderna, vilket gör den till den största risken och också den som ökat mest sedan vårens undersökning. Pressade priser och marginaler respektive minskad inhemsk efterfrågan är andra och tredje största risk på höstens lista. Samtidigt faller geopolitiska risker, vilket ansågs vara den mest betydande risken i vårens undersökning, från 45 till 28 procent.

Inflation
Höstens undersökning ställer även frågor om den stigande inflationen, som sedan i våras blivit både väsentligt högre och kommit att omfatta fler delar av ekonomin. Även om prisuppgången för företagen just nu verkar ha tappat en del fart, visar undersökningen att konsumenterna kommer att känna av ökande priser ett bra tag till. Runt tre fjärdedelar av finanscheferna svarar att de avser att föra över de ökade kostnaderna till konsumenter genom högre priser i stor eller medelstor utsträckning.

Om undersökningen

CFO Survey genomfördes under september 2022 och bygger på ett antal frågor som presenterats för och besvarats av utvalda deltagare via ett webbaserat formulär. De finanschefer som deltagit i undersökningen representerar ett urval av större svenska företag från olika branscher.

Den fullständiga undersökningen hittar du här: www.cfosurvey.se

För mer information, kontakta:
Marcus Widén, Ekonom, SEB
070-639 1057
marcus.widen@seb.se

Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 30 september 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 277 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 018 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Marcus Widén
Euro-ekonom, ECB och Sverige

Marcus Widén

Euro-ekonom, ECB och Sverige

Marcus Widén