Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

CFO Survey: Optimismen kring affärsmöjligheter minskar

Svenska finanschefers syn på affärsmöjligheterna framöver har försämrats efter Rysslands invasion av Ukraina, samtidigt som geopolitiska risker har seglat upp som den mest betydande risken framöver. Det visar Deloitte och SEB:s senaste CFO Survey.

– När vi väl trodde att samhället var på väg tillbaka till ett mer normalt läge, med öppnade samhällen och en normalisering i ekonomisk aktivitet efter pandemin, chockerades världen av en ny katastrof i form av kriget i Ukraina. Det är först och främst en humanitär och mänsklig tragedi men får naturligtvis också stora ekonomiska följder, inte minst då decennier av globalisering har gjort länder och företag väldigt beroende av varandra. Detta ser vi i vårens CFO Survey, där synen på affärsmöjligheter kan sammanfattas som genomsnittlig jämfört med det mer gynnsamma läget vi såg i höstens undersökning, säger Marcus Widén, ekonom på SEB.

Andelen finanschefer som ser affärsmöjligheterna som fördelaktiga under de kommande sex månaderna minskar i vårens CFO Survey till 48 procent, från 73 procent i höstens undersökning. En stor andel, 45 procent, ser dem som genomsnittliga medan endast 7 procent ser dem som ogynnsamma.  

Indikatorn för affärsmöjligheter, eller nettobalansen mellan de som har en positiv syn och de som har en negativ syn, faller till 41 i vårens undersökning, från 70 i höstas. Det är fortfarande något över det historiska genomsnittet, men betyder att synen på affärsmöjligheter skiftar från positiv till mer genomsnittlig. Även frågor rörande finansiella utsikter rör sig mot ett neutralt genomsnitt.

Risker
Geopolitiska risker anses av finanscheferna vara den mest betydande risken under de närmaste 12 månaderna, och är även den riskkategori som ökar mest i vårens undersökning. Av de svarande uppger 45 procent att de nu ser geopolitiska risker som störst, vilket är en ökning från 20 procent i höstens undersökning. 

– Synen på risker har, som väntat, förändrats i vårens undersökning, och mer än två av fem finanschefer ser nu geopolitiska risker som störst. Detsamma gäller risker som rör brist på kvalificerad personal samt stigande priser. De här riskerna började dyka upp redan i höstas men har under vintern blivit allt mer pressande. De effekter som kriget i Ukraina anses få kommer att förstärka de redan ansträngda förutsättningarna, säger Robert Bergström, partner på Deloitte.

Om undersökningen
CFO Survey genomfördes under mars 2022 och bygger på ett antal frågor som presenterats för och besvarats av utvalda deltagare via ett webbaserat formulär. De finanschefer som deltagit i undersökningen representerar ett urval av större svenska företag från olika branscher.
www.cfosurvey.se

För mer information, kontakta:
Marcus Widén, Ekonom, SEB
070-639 1057
marcus.widen@seb.se

Presskontakt:
Frank Hojem, Chef Corporate Communication
070-763 99 47
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 000 medarbetare. Den 31 mars 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 3 766 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 432 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Marcus Widén
Euro-ekonom, ECB och Sverige

Marcus Widén

Euro-ekonom, ECB och Sverige

Marcus Widén