Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Brant fall för hushållens förmögenhet

SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2022

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter minskade under andra kvartalet 2022. Nedgången beror framför allt på en negativ utveckling av de finansiella marknaderna som bidrog till att hushållens förmögenhet för första gången under Sparbarometerns historia sjönk med över 1 000 miljarder kronor. Kombinationen av stadigt stigande skulder och en svagare tillgångssida fick hushållens skuldkvot att stiga för andra kvartalet i rad. Det visar SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2022.

Hushållens nettoförmögenhet minskade under det andra kvartalet med 1 238 miljarder kronor (-5,4 procent) och uppgick vid utgången av kvartalet till 21 722 miljarder kronor. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet sjönk med 1 167 miljarder kronor till 26 891 miljarder kronor (-4,2 procent). Den största orsaken till nedgången var kraftigt minskade aktietillgångar (-11,9 procent). Hushållens nysparande uppgick till 204 miljarder kronor, vilket innebär att hushållen sparat nästan 610 miljarder kronor de senaste 12 månaderna.

– En närmast perfekt storm svepte in över hushållen under det andra kvartalet. Kraftiga börsfall, svalare bostadsmarknad och stigande bolåneräntor fick hushållens förmögenhet att falla med drygt 1 200 miljarder kronor. Det är en nedgång som kan likställas med att nästan en fjärdedel av den svenska ekonomin skulle försvinna på ett kvartal, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållens skulder
Under det andra kvartalet ökade hushållens skulder med 671 miljarder kronor (+1,4 procent). Det är en något snabbare ökningstakt än föregående kvartal (+1,3 procent), och samma nivå som den genomsnittliga ökningstakten de tio senaste åren (+1,4 procent). På årsbasis sjönk ökningstakten jämfört med föregående kvartal från 6,8 procent till 6,3 procent. Bostadslånen ökade med 1,5 procent samtidigt som konsumtionslånen ökade med 2,5 procent. Övriga lån ökade med 0,6 procent och studielånen ökade med 0,2 procent. Bostadslånen står för nästan 80 procent av hushållens samlade skulder.

– Under andra kvartalet höjde Riksbanken styrräntan över nollstrecket för första gången på nästan åtta år. Sen dess har ytterligare en höjning genomförts och det mesta pekar mot att styrräntan vid årets slut kommer ligga runt 2 procent. Det är en drastisk förändring jämfört med första kvartalet, vilket i kombination med de höga elpriserna talar för att vi närmar oss en tid med betydligt lugnare skuldökningstakt framåt, säger Américo Fernández.

 

Kv2 2022 Miljarder kronor*
Ingående värde 28 057
Förändring räntetillgångar -22
Förändring aktietillgångar -1 208
Förändring fastighetstillgångar +64
      Varav nysparande +204
Utgående värde 26 891
Skulder -5 168
Nettotillgångar 21 722

*Avrundade siffror vilken kan bidra till differens i summering av tabell.

Fördelning av hushållens tillgångar Miljarder kronor Förändring i procent
Räntetillgångar 5 188 -0,4
Aktietillgångar 8 915 -11,9
Fastighetstillgångar 12 788 +0,5


För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Susanne Eliasson, Senior privatekonomisk analytiker
070-763 6588
susanne.eliasson@seb.se

Amie Berglund, Privatekonomisk analytiker och ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern
070-739 4151
amie.berglund@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 82 43
niklas.x.magnusson@seb.se 

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 000 medarbetare. Den 30 juni 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 113 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 100 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández, Privatekonom, SEB
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández


Susanne Eliasson
Senior analytiker

Susanne Eliasson

Senior analytiker

Susanne Eliasson