Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Boprisförväntningarna vänder ner igen

SEB:s Boprisindikator minskar med 3 enheter i december, från minus 33 till minus 36. På regional nivå ligger indikatorn mellan minus 28 och minus 45 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år ökar från föregående månad och ligger nu på 3,21 procent, vilket är en uppgång med 0,76 procentenhet. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor minskar jämfört med förra månaden och ligger nu på 7 procent.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 22 procent, vilket är oförändrat jämfört med förra månaden. Andelen som tror på sjunkande priser uppgår till 58 procent, vilket är en ökning med 3 enheter. Andelen hushåll som tror på oförändrade priser minskar med 2 enheter till 12 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 36, vilket är en minskning med 3 enheter från förra månaden.

– Hushållen avslutar året med att justera ner sina boprisförväntningar för 2023, vilket är ett ganska rimligt agerande när vi blickar mot en lågkonjunktur som kommer att återspeglas i åtstramade hushållsbudgetar och minskad konsumtion, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer att öka till 3,21 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att stiga till 3,21 procent, vilket är en ökning med 0,76 procentenhet från föregående månad.

– Riksbankens senaste höjning får ett kraftigt genomslag i hushållen syn på styrräntan. Även om hushållen nu ligger något högre än Riksbankens egen prognos är det ett välkomnande besked att de rustar sig för tuffare tider. Förhoppningsvis leder det till att fler bygger upp ekonomiska krockkuddar som mycket väl kan komma till användning under nästa år, säger Américo Fernández.

7 procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 1 enhet jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta ligger kvar på samma nivå som föregående månad, eller 21 procent, medan andelen som uppger att de har bunden ränta minskar med 1 enhet till 28 procent. Andelen hushåll som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med 1 enhet från föregående månad, till 16 procent.

Boprisindikatorn sjunker i hälften av regionerna
Boprisindikatorn är negativ i samtliga regioner och sjunker i hälften av dem. I Västa Götaland minskar indikatorn med 13 enheter till 45, och i Skåne och i Stockholm minskar den med 5 enheter vardera till minus 42 respektive minus 32. I Norrland stiger indikatorn med 12 enheter till minus 28, medan den i Svealand utom Stockholm ökar med 6 enheter till minus 31. I Östra Götaland stiger indikatorn med 5 enheter till minus 38.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 29 november till 6 december. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

dec-22 nov-21 okt-22 sep-22 aug-22 jul-22 jun-22 maj-22 apr-22 mar-22 feb-22 jan-22 dec-21
-36 -33 -35 -40 -42 -27 -16 18 39 29 45 51 43

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se


Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 30 september 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 277 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 018 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Américo Fernández
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández