Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Avvaktande läge bland Sveriges egenföretagare

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, sjunker från förra månadens notering på 11 enheter till 10. I månadens undersökning stiger två av tre ekonomiska indikatorer. Omsättningen ökar från plus 2 till plus 4, och arbetstiden ökar från 0 till plus 4. Likviditeten ligger kvar på samma nivå som förra månaden på plus 5.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden är oförändrad från förra månaden på 28 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar med en enhet från 17 procent till 18 procent, medan andelen som tror på oförändrad utveckling minskar med två enheter från 53 till 51 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på 10 enheter vilket är en minskning med 1 enhet från förra månaden.

- Orosmolnen i svensk ekonomi är många för tillfället. En hög inflation, stigande räntor och energipriser som inte tycks vända ner i första taget skapar en del osäkerhet om vart ekonomin är på väg. Det är därför naturligt att egenföretagare, som spelar en central roll i det ekonomiska ekosystemet, nu blir mer avvaktande i sin framtidstro, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer

På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna att omsättning och arbetstiden ökat denna månad medan likviditeten varit oförändrad. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Omsättningen stiger från plus 2 till plus 4 och arbetstiden från 0 till plus 4. Likviditeten ligger på 5 och är således oförändrad jämfört med föregående månad.

- De flesta ekonomiska indikatorer rör sig i rätt riktning vilket vittnar om att många företagare lyckats föra över ett högre kostnadstryck till sina slutkunder och håller sig därmed konkurrenskraftiga. Sommaren står dock runt hörnet vilket kan komma få genomslag på de ekonomiska indikatorerna när många verksamheter går ner på sparlåga under semestern, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

jun-22 maj-22 apr-22 mar-22 feb-22 jan-22 dec-21 nov-21 okt-21 sep-21 aug-21 jul-21
10 11 16 14 10 12 17 18 19 26 26 22

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och UNQUO, som är en finansiell tjänst utvecklad av bankens innovationsstudio SEBx för att göra livet som egenföretagare enklare. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 20 till 30 maj.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 000 medarbetare. Den 31 mars 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 3 766 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 432 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.