Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ändring av valberedningens förslag till SEB:s årsstämma 2022

Kallelsen till SEB:s årsstämma 2022 tillkännagavs i ett pressmeddelande den 21 februari 2022. I pressmeddelandet redovisades valberedningens förslag till antal styrelseledamöter och till val av styrelseledamöter. Valberedningen för SEB har meddelat SEB att man beslutat komplettera förslaget till val av styrelseledamöter med förslag om nyval av ytterligare en ledamot. Valberedningen föreslår därför att antalet ledamöter ska vara 11 och föreslår nyval av John Flint för tiden intill dess årsstämma 2023 hållits.

Det uppdaterade förslaget till årsstämman 2022 betyder att valberedningen föreslår omval av Marcus Wallenberg, Signhild Arnegård Hansen, Anne-Catherine Berner, Winnie Fok, Sven Nyman, Lars Ottersgård, Jesper Ovesen, Helena Saxon och Johan Torgeby, samt nyval av Jacob Aarup-Andersen och John Flint.

John Flint, som är brittisk medborgare, är född 1968 och har en BA i Ekonomi från Portsmouth Polytechnic, Storbritannien. John Flint är sedan 2021 vd för UK Infrastructure Bank, Storbritannien. Han var medlem av the Independent Review Panel on Ring-Fencing Legislation and Proprietary Trading, Storbritannien. John Flint har lång erfarenhet från bank- och finansverksamhet och har innehaft en rad positioner i HSBC, både i Sydostasien och i Storbritannien och senast som vd och koncernchef. Han har i HSBC bland annat också varit Group Treasurer samt chef för Retail Banking and Wealth Management och också haft olika positioner inom HSBC:s Trading and Capital Markets. John Flint innehar inga aktier i SEB.

SEB håller årsstämma tisdagen 22 mars 2022, kl. 13.00 i Konserthuset vid Hötorget i Stockholm. Med tanke på den fortsatta smittspridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning. Valberedningens fullständiga förslag till beslut, samt uppdaterade poströstformulär, finns tillgängliga på bankens webbplats, sebgroup.com/sv och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm. Redan avlagda poströster enligt det tidigare formuläret gäller fortsatt. Det är också möjligt att lämna in en ny poströst och i så fall gäller denna senare poströst istället för tidigare avgiven poströst.

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, Chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 682 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv