Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Temperaturen fortsätter stiga på bostadsmarknaden

SEB:s Boprisindikator ökar med 3 enheter i februari, från 54 till 57. På regional nivå ökar skillnaderna och indikatorn ligger nu mellan 53 och 64 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå ökar något och ligger i februari på 0,44 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ligger på 4 procent, vilket är två enheter lägre än förra månaden. Det visar årets andra Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 3 procentenheter från förra månaden till 64 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår till 7 procent, samma nivå som föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser är 20 procent, vilket är en nedgång med 3 enheter jämfört med förra månaden. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 57, vilket är en uppgång med 3 enheter från förra månaden.

Tron på stigande bostadspriser 2021 fortsätter att stärkas. Ny försäljningsstatistik ger också hushållen rätt – priserna fortsätter för närvarande uppåt och störst är efterfrågan på villor och större lägenheter. Låga räntor och ekonomisk återhämtning talar för fortsatta uppgångar även om det senare i år kan ske en avmattning om och när regeringens stödåtgärder successivt rullas tillbaka, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,44 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,44 procent. Det är en ökning med 0,02 procentenheter jämfört med förra månaden.

Hushållens förväntningar på reporäntan fortsätter att ligga klart högre än både dagens reporänta och analytikernas prognoser. Det är troligt att hushållen ligger för högt i sina förväntningar och att reporäntan och rörliga bolåneräntor fortsätter att vara låga ett tag till. Däremot finns det en begynnande diskussion om de långa amerikanska räntorna är på väg upp vilket i förlängningen kan innebära högre bundna räntor i Sverige, säger Jens Magnusson.

Fyra procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 4 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med två enheter jämfört med förra månaden (6 procent). Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar med 3 procentenheter till 23 procent och andelen som har bunden ränta ökar med 1 procentenhet till 27 procent. Andelen som uppger att de har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 2 enheter till 20 procent.

Boprisindikatorn stiger i alla regioner utom Norrland och Västra Götaland
I februari ökar indikatorn i fyra av sex regioner och minskar i två regioner. I Östra Götaland ökar Boprisindikatorn med 11 enheter från 53 till 64 och i Skåne ökar den med 7 enheter till 64. I Svealand utom Stockholm ökar den med 4 enheter till 55 och i Stockholm med 3 enheter till 56. Den största nedgången står Västra Götaland för där indikatorn minskar med 7 enheter från 60 till 53 och i Norrland minskar den med 2 enheter från 56 till 54.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 26 januari till 2 februari. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

feb-21 jan-21 dec-20 nov-20 okt-20 sep-20 aug-20 jul-20 juni-20 maj-20 apr-20 mar-20
57 54 50 55 58 46 40 24 -23 -26 -20 47

 

För mer information, kontakta:
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 040 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 106 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv