Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sverige i botten av nordisk mätning om välfärd och coronahantering

SEB:s Välfärdsbarometer 2021 har undersökt medborgarnas inställning till hur pandemin hanterats i Norden. Sverige sticker ut negativt i jämförelsen, med stor kritik mot landets krisberedskap och hur myndigheterna hanterat pandemin.

Den kritik som finns mot hur pandemin hanterats skiljer sig tydligt åt mellan länderna. I Sverige finns främst kritik mot att för lite fokus ägnats åt att minska smittan och för mycket åt ekonomiska och sociala faktorer. I Norge och Danmark är mönstret det omvända, medan det i Finland finns utbredd kritik av båda slagen.

Pandemin har inneburit en enorm påfrestning på sjukvården. Trots detta har Vårdkvalitetsindex ökat för samtliga nordiska länder – allt fler tror sig kunna få en god vård av hög kvalitet om de behöver den. Förväntningarna på den egna ekonomiska framtiden är också fortsatt höga, även om många tror att landets ekonomi kan påverkas mer negativt av pandemin.

Ett högt Sjukvårdsindex och höga förväntningar på den egna inkomsten kan tolkas som att de underliggande systemen för infrastruktur, distansarbete, sjukvård och samhällsekonomi uppfattas fungera väl. Samtidigt är kritiken mot Sveriges coronastrategi utbredd, säger SEB:s Privatekonom Jens Magnusson.

Välfärdsindex når all-time-high

Välfärdsbarometern 2021 redovisar också Välfärdsindex – en årlig mätning som kartlägger hur de viktigaste delarna i välfärden uppfattas fungera i de nordiska länderna.

  • Sveriges Välfärdsindex har i år ökat från 51 till 52. Det innebär att Sverige är tillbaka på ungefär samma nivå som 2019 men ligger fortsatt tydligt efter Danmark (65), Norge (63) och Finland (61).
  • Alla nordiska länder utom Finland ser en förbättring sedan förra året, trots hårt tryck på framförallt sjukvården. Danmark och Norge uppnår bättre resultat än vad de någonsin tidigare uppnått i Välfärdsbarometern.
  • Trots kritik mot bristande beredskap är det nu fler än tidigare i alla undersökta länder som uppfattar att de skulle få vård av hög kvalitet om de skulle bli sjuka eller skadade. I Sverige och Norge har den största förbättringen skett avseende sjukvården.
  • Sverige placerar sig sist i samtliga index utom Föräldraindex, där Sverige i år placerar sig på andra plats efter Danmark.
  • Tandvården är fortsatt det välfärdsområde som får det högsta samlade betyget i Välfärdsindex i Norden. Sedan den första mätningen 2011 har tandvården varit det högst rankade välfärdsområdet i Sverige, och i år uppgår Tandvårdsindex till 71.

Sveriges resultat är intressant och lite motsägelsefullt. Å ena sidan ligger vi långt efter våra nordiska grannar i synen på hur välfärden fungerar och kritiken mot coronahanteringen är omfattande. Å andra sidan stiger Sveriges Välfärdsindex något jämfört med förra året och indexet för sjukvårdens kvalitet når den högsta nivån hittills. Det finns således mycket att jobba med i den svenska välfärden men någon systemkollaps under pandemin har det inte varit frågan om, säger Jens Magnusson.

Pensionsgapet

Ytterligare ett område Välfärdsbarometern har följt över tid är synen på pensionerna. Gapet mellan förväntad och önskad pension är det största som uppmätts i Välfärdsbarometern. Två av tre tror inte att pensionen kommer räcka till för att uppnå en önskvärd ekonomisk standard.

– Många är oroliga för sin framtida pension och resultatet understryker hur viktig tjänstepensionen och det egna sparandet är för livet som pensionär. Den senaste tidens debatt och den höjda pensionsåldern har sannolikt fått fler att oroa sig över den egna pensionen, kommenterar Jens Magnusson.

Om SEB:s Välfärdsbarometer

Välfärdsbarometern kartlägger svenska folkets och våra nordiska grannars syn på välfärden. Den opinionsundersökning som är en del av underlaget till Välfärdsbarometern genomförs per telefon och via webbintervjuer bland allmänheten i Norden mellan 18 och 89 år. Totalt genomfördes 2 513 intervjuer, varav
1 008 i Sverige, 500 i Danmark, 500 i Finland och 505 i Norge. Intervjuerna genomfördes av Demoskop under perioden 19 februari – 5 mars 2021. 

Hela rapporten finns tillgänglig i bifogat dokument, samt på https://sebgroup.com/sv/press/vara-experter/expertrapporter

För mer information, kontakta:
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 mars 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 443 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 243 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv